خرید لباس ترسناک وزير زن دولت دهم معاونان خود را انتخاب كرد

وزير بهداشت، معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد: طي احكام جداگانه‌اي از سوي مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت، محمدعلي محققي به عنوان معاون آموزشي، احمد شيباني به عنوان معاون غذا و دارو، فرحناز تركستاني به عنوان معاون دانشجويي و فرهنگي و مصطفي قانعي به عنوان معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب شدند.

همچنين، رحمت‌ الله حافظي، معاون توسعه مديريت و منابع، سيدحسن امامي رضوي، معاون سلامت و عباس‌زارع نژاد مشاور وزير و مدير كل روابط عمومي طي احكامي از سوي وزير بهداشت در سمت‌ خود ابقا شدند.

پيش از اين محمدامير اميرخاني به سمت مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتي و عليزاده به عنوان مدير كل دفتر مركزي حراست وزارت بهداشت منصوب شده بودند.