خرید لباس ترسناک انتقاد زاکانی از انتصابات احمدی نژاد

نماینده مردم تهران گفت: احمدی‌نژاد در برخی انتصابات خود مثل معاون اولی رحیمی، عملا ظرفیت کشور را نادیده گرفته است.

علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در گفتگو با فارس، درخصوص انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: در برابر بسیاری از موارد باید سکوت کرد اما بنده این انتصاب را مناسب نمی‌دانم.

وی افزود: احمدی‌نژاد در برخی انتصابات خود مثل معاون اولی رحیمی ظرفیت کشور را نادیده گرفته و در حقیقت انتخابی را انجام می‌دهد که عملا شروع یک سلسله چالش‌هایی در کشور خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این شیوه اداره کردن کشور آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به نظرم خیلی بهتر از اینها می‌توان مملکت را اداره کرد.