خرید لباس ترسناک جزئیات 104 فدراسیون و انجمن بین‏المللی ورزشی مورد تایید IOC

در پی ایجاد برخی شائبه‏ها در خصوص فدراسیون‏های بین‏المللی معتبر، تابناک اطلاعات مربوط به فدراسیون‏ها و انجمن‏های ورزشی معتبر مورد تایید کمیته بین‏المللی المپیک که متولی هر رشته محسوب می‏شوند، عیناً منتشر می‏کند. کمیته بین‏المللی المپیک 104 نهاد بین‏المللی متشکل از 86 فدراسیون بین‏المللی و 18 انجمن بین‏المللی را به عنوان متولیان ورزش‏های مختلف در سطح جهان و اعضاء خود بدین شرح معرفی کرده است. گفتنی است در این لیست متولی پرورش اندام جهان IFBB اعلام شده و برای کیک بوکسینگ WAKO به عنوان مرجع و متولی بین‏المللی مشخص شده است. این در حالی است که تیم ملی پرورش اندام ایران قصد دارد در مسابقاتی متعلق به یک سازمان که از نظر کمیته بین‏المللی المپیک به رسمیت شناخته نشده، در دوبی شرکت می‏کند، حال آنکه مسابقات قهرمانی و جهان تحت نظر فدراسیون بین‏المللی پرورش اندام و فیتنس به عنوان تنها مرجع پرورش اندام جهان مورد تایید کمیته بین‏المللی المپیک بنابر اظهارات امید امیری نماینده موقت این نهاد در ایران، در دوحه برگزار می‏شود.Welcome to our Members section, here you will find more detailed information about our Members. SportAccord has a total of 104 Members, grouping 86 International Federations and 18 Associated Members (organisation of international games and sport-related international association related with sport).List of International Sports FederationAikido     IAF      INTERNATIONAL AIKIDO FEDERATION     17-18 Wakamatsu-cho    + 81 + 3/ 3203 9236    Shinjuku-ku    + 81 + 3/ 3204 8145TOKYO 162-0056    iaf@aikikai.or.jpJapan    Founded:    Member Since:    http://www.aikido-international.org/ Air Sports     FAI      FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE     Avenue Mon Repos 24    + 41 21 345 1070        + 41 21 345 1077CH-1005 Lausanne    sec@fai.orgSuisse    Founded:    1905Member Since:    http://www.fai.org/ American Football     IFAF      INTERNATIONAL FEDERATION OF AMERICAN FOOTBALL     79, rue Rateau    +33 + 1 / 43 11 14 70        +33 + 1 / 43 11 14 7193120 LA COURNEUVE    ifaf@fffa.orgFrance    Founded:    1998Member Since:    2003http://www.ifaf.info/ Aquatics     FINA      FEDERATION INTERNATIONALE DE NATATION     Avenue de l’Avant-Poste No4    +41 21 310 47 10        +41 21 312 66 101005 Lausanne    Switzerland    Founded:    1908Member Since:    http://www.fina.org Archery     FITA      INTERNATIONAL ARCHERY FEDERATION     Maison du Sport International    + 41 (0)21 614 30 50    Av. de Rhodanie 54    + 41 (0)21 614 30 55CH-1007 LAUSANNE    info@archery.orgSwitzerland    Founded:    1931Member Since:    http://www.archery.org/ Athletics     IAAF      INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS     17, rue Princesse Florestine    +377 / 93 10 88 88    BP 359    +377 / 93 15 95 15MC 98007 MONACO CEDEX    headquarters@iaaf.orgPrincipality of Monaco    Founded:    1912Member Since:    http://www.iaaf.org/ Badminton     BWF      BADMINTON WORLD FEDERATION     Stadium Badminton Kuala Lumpur    + 60 + 3 / 92 83 71 55    Batu 3 1/2 – Jalan Cheras    + 60 + 3 / 92 84 71 55MY-56000 KUALA LUMPUR    bwf@internationalbadminton.orgMalaysia    Founded:    1934Member Since:    http://www.internationalbadminton.org/ Baseball     IBAF      International Baseball Federation     Avenue de Mon-Repos 24    + 41 + 21 / 318 82 40    Case Postale 6099    + 41 + 21 / 318 82 411002 Lausanne    ibaf@baseball.chSwitzerland    Founded:    1938Member Since:    http://www.ibaf.org Basketball     FIBA      FEDERATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL     53 Avenue Louis Casa�    +41 +22 / 545 00 00    P.O. Box 110    +41 +22 / 545 00 991216 Cointrin, Geneva    info@fiba.comSwitzerland    Founded:    1932Member Since:    http://www.fiba.com/ Basque Pelota     FIPV      FEDERACION INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA     C/ Bernardino Tirapu n�67    +34 +948 / 16 40 80        +34 +948 / 16 25 2531014 PAMPLONA (NAVARRA)    info@fipv.netSpain    Founded:    Member Since:    http://www.fipv.net/ Biathlon     IBU      INTERNATIONAL BIATHLON UNION     Peregrinstrasse 14    + 43 + 662 / 85 50 50        + 43 + 662 / 85 50 508A-5020 SALZBURG    biathlon@ibu.atAustria    Founded:    Member Since:    http://www.biathlonworld.com Billiards Sports     WCBS      WORLD CONFEDERATION OF BILLIARD SPORTS     Kortrijkse Steenweg 205/6    +32 475 719 150        +32 9282 7596B-9830 Sint-Martens-Latem    jean-claude.dupont@pandora.beBelgium    Founded:    Member Since:    http://www.billiard-wcbs.org/ Bobsleigh     FIBT      FEDERATION INTERNATIONALE DE BOBSLEIGH ET DE TOBOGGANING     Via Piranesi 44/B    + 39 + 02/ 757 33 19        + 39 + 02/ 757 33 8420137 MILAN    egarde@tin.itItaly    Founded:    1923Member Since:    http://www.bobsleigh.com/ Bodybuilding     IFBB      INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS     Calle Jaen 8    + 34 + 91 / 535 2819        + 34 + 91 / 535 0320MADRID 28020    internacional@santonja.comSpain    Founded:    Member Since:    http://www.ifbb.com/ Boules Sport     CMSB      CONFEDERATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES     Via Vitorchiano, 113/115    +39 06 3685 6565        +39 06 3685 665700189 Roma    presidenza@federbocce.itItalia    Founded:    Member Since:    http://www.cmsboules.com/ Bowling     FIQ      FEDERATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS     N� 6 Zone One National Stadium    + 65 / 6440 7388    Kallang (South entrance)    + 65 / 6440 7488SINGAPORE 397718    fiq@singaporebowling.org.sgSingapore    Founded:    Member Since:    http://www.fiq.org/ Boxing     AIBA      ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BOXE     Avenue de Rhodanie 54    +41 (0)21 / 321 27 77        +41 (0)21 / 321 27 72CH- 1007 LAUSANNE    info@aiba.orgSwitzerland    Founded:    1946Member Since:    http://www.aiba.org/ Bridge     WBF      WORLD BRIDGE FEDERATION     40, rue Francois 1er    +33 +1 / 53 23 03 15        +33 +1 / 40 70 14 5175008 PARIS    office@worldbridge.orgFrance    Founded:    Member Since:    http://www.worldbridge.org/ Canoeing     ICF      INTERNATIONAL CANOE FEDERATION     Maison du Sport International    + 41 + 21 / 612 02 90    Av. de Rhodanie 54    + 41 + 21 / 612 02 911007 LAUSANNE    Switzerland    Founded:    1924Member Since:    http://www.canoeicf.com/ Casting     ICSF      INTERNATIONAL CASTING SPORT FEDERATION     Novosuchdolska 17    + 420 / 6034 1804 90        16500 PRAGUE    dr.dolezal.crs@volny.czCzech Republic    Founded:    Member Since:    http://www.castingsport-icsf.com Chess     FIDE      FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS     9 Singrou Avenue    +30 +210 / 921 2047        +30 +210 / 921 2859ATHENS 11743    office@fide.comGreece    Founded:    Member Since:    http://www.fide.com/ Cricket     ICC      INTERNATIONAL CRICKET COUNCIL     Street 69 – Dubai Sports City    + 971 / + 4 / 382 8800    Emirates Road – P.O. Box 500070    + 971 / + 4 / 382 8600DUBAI    haroon.lorgat@icc-cricket.comUnited Arab Emirates    Founded:    Member Since:    http://www.icc-cricket.com/ Curling     WCF      WORLD CURLING FEDERATION     74 Tay Street    + 44 1738 451 630        + 44 1738 451 641PERTH PH2 8NP    wcf@dial.pipex.comUnited Kingdom    Founded:    Member Since:    http://www.worldcurling.org/ Cycling     UCI      UNION CYCLISTE INTERNATIONALE     Centre Mondial du Cyclisme    + 41 + 24 / 468 58 11    Chemin de la M�l�e 12    + 41 + 24 / 468 58 121860 AIGLE    admin@uci.chSwitzerland    Founded:    1900Member Since:    http://www.uci.ch DanceSport     IDSF      INTERNATIONAL DANCESPORT FEDERATION     Calle Oriente 78-84, 2nd Floor, Office 15    +34 93 544 23 92    P.O. Box 83    +34 93 583 11 0408172 Sant Cugat del Valles – Barcelona    office@idsf.netSPAIN    Founded:    1935Member Since:    1991http://www.idsf.net/ Darts     WDF      WORLD DARTS FEDERATION     Vestmarkveien 14    +47 331 14301        3271 LARVIK    president@dartswdf.comNorway    Founded:    1976Member Since:    2007http://www.dartswdf.com Dragon Boat     IDBF      INTERNATIONAL DRAGON BOAT FEDERATION     9, Tiyuguan Road    +86 +10 6712 8832        +86 +10 6713 3577BEIJING 100763    idbfdragon@126.comChina    Founded:    1991Member Since:    2007http://www.idbf.org Draughts     FMJD      FEDERATION MONDIALE DU JEU DE DAMES     Orteliusstr. 147 hs    +31 +20 / 616 7402        +31 +20 / 616 84131057 AX AMSTERDAM    fmjd.office@worldonline.nlThe Netherlands    Founded:    Member Since:    http://www.fmjd.org/ Equestrian Sports     FEI      FEDERATION EQUESTRE INTERNATIONALE     Avenue Mon-Repos 24    + 41 + 21/ 310 47 47    Case postale 157    + 41 + 21/ 310 47 60CH-1000 LAUSANNE 5    info@horsesport.orgSwitzerland    Founded:    1921Member Since:    http://www.fei.org/ Fencing     FIE      FEDERATION INTERNATIONALE D’ESCRIME     Maison du Sport International    + 41 + 21/ 320 31 15    Av. de la Rhodanie 54    + 41 + 21/ 320 31 161007 LAUSANNE    info@fie.chSwitzerland    Founded:    1913Member Since:    http://www.fie.ch Fistball     IFA      INTERNATIONAL FISTBALL ASSOCIATION     Roenstr. 12    + 39 / 333 97 51 248        + 39 / 0471 262 80239100 BOZEN/BOLZANO    office@ifa-fistball.comItaly    Founded:    Member Since:    http://www.ifa-fistball.com/ Floorball     IFF      INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION     Alakiventie 2    + 358 + 9 / 454 214 25        + 358 + 9 / 454 214 50FIN-00920 HELSINKI    office@floorball.orgFinland    Founded:    1986Member Since:    2004http://www.floorball.org/ Flying Disc     WFDF      WORLD FLYING DISC FEDERATION     4730 Table Mesa Drive, Suite J-200    +1 +206 / 444 4050        Boulder CO 80305    info@wfdf.orgUSA    Founded:    1985Member Since:    http://www.wfdf.org/ Football     FIFA      FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION     Strasse 20    + 41 +43 / 222 7777    P.O. Box 85    + 41 + 43 / 222 7878CH – 8044 ZURICH    media@fifa.orgSwitzerland    Founded:    1904Member Since:    http://www.fifa.com Go     IGF      INTERNATIONAL GO FEDERATION     c/o the Nihon Ki-in, 7-2    +81 +3 / 3288 8727    Gobancho, Chiyoda-ku    +81+3 / 3239 0899TOKYO 102-0076    igf@nihonkiin.or.jpJapan    Founded:    1982Member Since:    2005http://intergofed.org/index.htm Golf     IGF      INTERNATIONAL GOLF FEDERATION     Golf House    +1 (908) 2342300    P.O. Box 708    +1 (908) 2342178Far Hills, New Jersey 07931-0708    igfinfo@usga.orgUnited States of America    Founded:    Member Since:    2009http://www.internationalgolffederation.org/ Gymnastics     FIG      FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE     Avenue de la Gare 12    + 41 21 321 55 10        + 41 21 321 55 191003 LAUSANNE    info@fig-gymnastics.orgSwitzerland    Founded:    1881Member Since:    http://www.fig-gymnastics.com/ Handball     IHF      INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION     Peter Merian-Strasse 23    +41 +61 / 228 90 40        +41 +61 / 228 90 554002 BASEL    ihf.office@ihf.infoSwitzerland    Founded:    1946Member Since:    http://www.ihf.info/ Hockey     FIH      FEDERATION INTERNATIONALE DE HOCKEY     Residence le Parc    + 41 + 21 / 641 06 06    Rue du Valentin 61    + 41 + 21 / 641 06 07CH-1004 LAUSANNE    nicole.delaloye@worldhockey.orgSwitzerland    Founded:    1924Member Since:    http://www.worldhockey.org/ Ice Hockey     IIHF      INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION     Brandschenkestrasse 50    + 41 + 1/ 562 22 20    Postfach    + 41 + 1/ 562 22 29Ch-8027 ZURICH    jae@iihf.comSwitzerland    Founded:    Member Since:    http://www.iihf.com Ju-Jitsu     JJIF      JU-JITSU INTERNATIONAL FEDERATION     17 Mila Rodina St.    + 359 2 / 9582829 or Mob.: + 359 899 913123        + 359 2 / 979 1887SOFIA 1408    ju_jitsu@abv.bgBulgaria    Founded:    1977Member Since:    1994http://www.jjif.info Judo     IJF      INTERNATIONAL JUDO FEDERATION     Roosevelt Ter 2    +361 302-7270        +361 302-72711051 Budapest    president@ijf.orgHungary    Founded:    1951Member Since:    http://www.ijf.org/ Karate     WKF      WORLD KARATE FEDERATION     Galeria de Vallehermoso, no 4, 3o    + 34 + 91 / 535 96 32        + 34 + 91 / 535 96 3328003 MADRID    wkf@telefonica.netSpain    Founded:    1970Member Since:    http://www.wkf.net/ Kendo     FIK      INTERNATIONAL KENDO FEDERATION     2nd Floor, Yasukuni Kudan Minami Bldg.    + 81 / + 3 / 3234 6271    2-3-14 Kudna Minami, Chiyoda-ku    + 81 / + 3 / 3234 6007TOKYO 102-0074    kendo-fik@kendo.or.jpJapan    Founded:    1970Member Since:    2006http://www.kendo-fik.org Kickboxing     WAKO      WORLD ASSOCIATION OF KICKBOXING ORGANIZATIONS     Via A. Manzoni 18    + 39 / + 039 / 321 804        + 39 / + 039 / 232 890120052 Monza (MI)    falsoni@wakoweb.comItaly    Founded:    1976Member Since:    http://www.wakoweb.com Korfball     IKF      INTERNATIONAL KORFBALL FEDERATION     P.O. Box 417    + 31 343 / 499 655        + 31 343 / 499 6503700 AK ZEIST    Email:office@ikf.orgThe Netherlands    Founded:    11 June 1933Member Since:    http://www.ikf.org/ Lifesaving     ILS      INTERNATIONAL LIFE SAVING FEDERATION     Gemeenteplein 26    + 32 + 16/ 89 60 60        + 32 + 16/ 89 70 703010 LEUVEN    ils.hq@pandora.beBelgium    Founded:    1910Member Since:    http://www.ilsf.org/ Luge     FIL      FEDERATION INTERNATIONALE DE LUGE DE COURSE     Rathausplatz 9    + 49 + 8652/ 669 60        + 49 + 8652/ 669 6983471 BERCHTESGADEN    office@fil-luge.orgGermany    Founded:    1957Member Since:    http://www.fil-luge.org/ Minigolf     WMF      WORLD MINIGOLF SPORT FEDERATION     Steinerstrasse 17    + 41 + 31 / 331 04 92        + 41 + 31 / 328 35 403006 BERN    secretarygeneral@minigolfsport.comSwitzerland    Founded:    1980Member Since:    http://www.minigolfsport.com/ Modern Pentathlon     UIPM      UNION INTERNATIONALE DE PENTATHLON MODERNE     Stade Louis II – Entrance E    + 377 / 97 77 85 55    13, avenue des Castelans    + 377 / 97 77 85 50MC 98000 MONACO    uipm@pentathlon.orgPrincipality of Monaco    Founded:    1948Member Since:    http://www.pentathlon.org Motorcycling     FIM      FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME     11, route Suisse    + 41 + 22/ 950 95 00        + 41 + 22/ 950 95 01CH-1295 MIES    fim@fim.chSwitzerland    Founded:    Member Since:    http://www.fim-live.com Mountaineering     UIAA      UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D’ALPINISME     Monbijoustrasse 61    + 41 (0)31/ 370 18 28    Postfach    + 41 (0)31/ 370 18 38CH-3000 BERN 23    office@uiaa.chSwitzerland    Founded:    1932Member Since:    http://www.theuiaa.org/ Muaythai     IFMA      INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR     Sports Authority of Thailand – 2088 Ramkamhaeng    + 66 / + 2 / 661 62 63    Huamark – Bangkapi    + 66 / + 2 / 661 62 65BANGKOK 10240    ifmainternational@hotmail.comThailand    Founded:    Member Since:    http://www.ifmamuaythai.org Netball     IFNA      INTERNATIONAL FEDERATION OF NETBALL ASSOCIATIONS     40, Princess Street    + 44 + 161/ 234 0025        + 44 + 161/ 234 0026MANCHESTER M1 6DE    ifna@netball.orgUnited Kingdom    Founded:    Member Since:    http://www.netball.org/ Orienteering     IOF      INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION     Radiokatu 20    + 358 + 9/ 3481 3112        + 358 + 9/ 3481 3113FIN -00093 SLU    iof@orienteering.orgFinland    Founded:    Member Since:    http://www.orienteering.org/ Polo     FIP      FEDERATION OF INTERNATIONAL POLO     Chateau de Saint Firmin    +33 / + 3 / 44 64 04 30        +1 / 866 / 420 250860500 Vineuil    Email:fippolo1@msn.comFrance    Founded:    1982Member Since:    1999http://www.fippolo.com/ Powerboating     UIM      UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE     Stade Louis II – Entr�e H    + 377 / 92 05 25 22    1 avenue des Castelans    + 377 / 92 05 04 60MC 98000 MONACO    uim@uimpowerboating.comPrincipality of Monaco    Founded:    1922Member Since:    http://www.uimpowerboating.com/ Powerlifting     IPF      INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION     Lerchenauer Str. 124a    + 49-89-3513916        +49-89-3573224380809 MUNICH    Detlev.Albrings@powerlifting-ipf.comGermany    Founded:    1972Member Since:    1976http://www.powerlifting-ipf.com/ Racquetball     IRF      INTERNATIONAL RACQUETBALL FEDERATION     1631 Mesa Ave    +1-719-477-6934        +1-719-634-5198Colorado Springs, co 80906    LStOnge@internationalracquetball.comUSA    Founded:    1979Member Since:    http://www.internationalracquetball.com/ Roller Sports     FIRS      FEDERATION INTERNATIONALE DE ROLLER SPORTS     c/o FIHP    +39 +06 / 3685 8543    Viale Tiziano, 74    +39 +06 / 3685 821100196 ROME    info@rollersports.orgItaly    Founded:    1924Member Since:    1970http://www.rollersports.org/ Rowing     FISA      FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D’AVIRON     Maison du Sport International    + 41 + 21/ 617 83 73    Avenue de Rhodanie 54    + 41 + 21/ 617 83 751007 LAUSANNE    info@fisa.orgSwitzerland    Founded:    1892Member Since:    http://www.worldrowing.com Rugby Union     IRB      INTERNATIONAL RUGBY BOARD     Huguenot House    + 353 + 1/ 240 92 00    35/38 St. Stephen�s Green    + 353 + 1/ 240 92 01DUBLIN 2    irb@irb.comIreland    Founded:    Member Since:    http://www.irb.com/ Sailing     ISAF      INTERNATIONAL SAILING FEDERATION     Ariadne House    + 44 (0) 2380 635 111    Town Quay    + 44 (0) 2380 635 789SOUTHAMPTON, Hants, SO14 2AQ    secretariat@isaf.co.ukUnited Kingdom    Founded:    1907Member Since:    http://www.sailing.org/ Sambo     FIAS      FEDERATION INTERNATIONALE AMATEUR DE SAMBO     3111 Ocean Parkway, apt. 7C    +7 / 916 501 44 64    Brooklyn    NEW YORK 11235    fias@sambo.comUSA    Founded:    1984Member Since:    1985http://sambo.com Sepaktakraw     ISTAF      INTERNATIONAL SEPAKTAKRAW FEDERATION     N� 7 Bedok North Street 2    +65 + 6 / 449 8963    #02-02    +65 + 6 / 449 5336SINGAPORE 469646    abdulhalim@sepaktakraw.orgSINGAPORE    Founded:    Member Since:     Shooting Sport     ISSF      INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION     Bavariaring 21    + 49 + 89/ 54 43 55 0        + 49 + 89/ 54 43 55 4480336 MUNICH    munich@issf-sports.orgGermany    Founded:    1907Member Since:    http://www.issf-sports.org Skating     ISU      INTERNATIONAL SKATING UNION     Chemin de Primerose 2    + 41 + 21/ 612 66 66        + 41 + 21/ 612 66 77CH-1007 LAUSANNE    info@isu.chSwitzerland    Founded:    Member Since:    http://www.isu.org/ Skiing     FIS      FEDERATION INTERNATIONALE DE SKI     Blochstrasse 2    + 41 + 33/ 2 44 61 61        + 41 + 33/ 2 44 61 71CH-3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE    lewis@fisski.chSwitzerland    Founded:    Member Since:    http://www.fis-ski.com/ Sleddog     IFSS      INTERNATIONAL FEDERATION OF SLEDDOG SPORTS     8554 Gateway Circle    +1 +763 / 295 5465        MONTICELLO, MN 55362    sbair@tds.netUSA    Founded:    Member Since:    http://www.sleddogsport.com/ Soft Tennis     ISTF      INTERNATIONAL SOFT TENNIS FEDERATION     RM 605, Olympic Center 88    + 82 + 2/ 420 4057-8    Oryun-dong, Songpa-gu    + 82 + 2/ 414 8089SEOUL    ktj2020@naver.comKorea    Founded:    Member Since:    http://www.jsta.or.jp/world/index.html Softball     ISF      INTERNATIONAL SOFTBALL FEDERATION     1900 S. Park Road    +1 +813 / 864 0100        +1 +813 / 864 0105PLANT CITY, FL 33563    isf@internationalsoftball.comUSA    Founded:    1952Member Since:    http://www.internationalsoftball.com/ Sport Climbing     IFSC      INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING     Corso Ferrucci, 122    +39 338 95 90 406        +39 011 412 17 7310141 TORINO    office@ifsc-climbing.orgItaly    Founded:    Member Since:    2007http://www.ifsc-climbing.org Sports Fishing     CIPS      CONFEDERATION INTERNATIONALE DE LA PECHE SPORTIVE     Viale Tiziano, 70    + 39 + 06 / 368 582 39        + 39 + 06 / 368 581 0900196 ROME    segreteriainternazionale@fipsas.itItaly    Founded:    Member Since:    http://www.cips-fips.com/ Squash     WSF      WORLD SQUASH FEDERATION     Unit 14, Innovation Centre    + 44 + 1424/ 858 288    Highfield Drive – Churchfields    + 44 + 1424/ 858 287St Leonards-on-Sea, East Sussex TN38 9UH    wsf@worldsquash.orgUnited Kingdom    Founded:    Member Since:    http://www.worldsquash.org/ Subaquatics     CMAS/WUF      CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES     Viale Tiziano, 74    +39 +06 / 32 11 05 94        +39 + 06 / 32 11 05 9500196 ROME    cmas@cmas.orgItaly    Founded:    Member Since:    http://www.cmas2000.org/ Sumo     IFS      INTERNATIONAL SUMO FEDERATION         + 81 +3/ 3360 39 11    1-15-20 Haykunincho, Shinjuku-ku    + 81 +3/ 3360 40 20tokyo 169-0073    ifs2@nifty.comJapan    Founded:    Member Since:    http://www.amateursumo.com Surfing     ISA      INTERNATIONAL SURFING ASSOCIATION     5580 La Jolla Blvd, PMB 145    + 1 + 760/ 931 0111        + 1 + 760/ 931 0131LA JOLLA, CA 92037    surf@isasurf.orgUSA    Founded:    1964 as ISFMember Since:    http://www.isasurf.org/ Table Tennis     ITTF      THE INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION     Chemin de la Roche 11    +41 +21/ 340 70 90        +41 +21/ 340 70 991020 Renens/LAUSANNE    ittf@ittf.chSwitzerland    Founded:    1926Member Since:    http://www.ittf.com/ Taekwondo     WTF      WORLD TAEKWONDO FEDERATION     4th Floor, JoYang Building    + 82 + 2/ 556 2505    113 Samseong-dong – Gangnam-gu    + 82 + 2/ 553 4728SEOUL 135-090    wtf@wtf.orgKorea    Founded:    1973Member Since:    1975http://www.wtf.org/ Tennis     ITF      INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION     Bank Lane    + 44 + 20/ 8878 6464    Roehampton    + 44 + 20/ 8392 4744LONDON SW15 5XZ    itf@itftennis.comUnited Kingdom    Founded:    1913Member Since:    http://www.itftennis.com/ Triathlon     ITU      INTERNATIONAL TRIATHLON UNION     Suite 221    + 1 604/ 904 9248    998 Harbourside Drive    + 1 604/ 904 9249NORTH Vancouver, BC V7P 3T2    ituhdq@triathlon.orgCanada    Founded:    1989Member Since:    http://www.triathlon.org/ Tug of War     TWIF      TUG OF WAR INTERNATIONAL FEDERATION     P.O. Box 77    + 1 + 608/ 879 2869        + 1 + 608/ 879 2103ORFORDVILLE, WIS 53567-0077    twif@t6b.comUSA    Founded:    1960Member Since:    1975http://www.tugofwar-twif.org/ Volleyball     FIVB      FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL     Chateau les Tourelles    + 41 + 21/ 345 35 35    Ch Edouard Sandoz 2-4    + 41 + 21/ 345 35 451006 Lausanne    info@fivb.orgSwitzerland    Founded:    1947Member Since:    http://www.fivb.org/ Water Skiing     IWWF      INTERNATIONAL WATER SKI & WAKEBOARD FEDERATION     Alte Landestrasse 19    +41 +41 / 752 00 95    PO Box 564    +41 +41 / 752 00 996314 UNTER�GERI    iwwf@iwwfed.comSwitzerland    Founded:    Member Since:    http://www.iwwfed.com/ Weightlifting     IWF      INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING FEDERATION     House of Hungarian Sports    +36 +1 / 353 05 30    Istvanmezei ut 1-3    +36 +1 / 353 01 991146 BUDAPEST    aniko.nemeth-mora@iwfnet.netHungary    Founded:    1905Member Since:    http://www.iwf.net/ Wrestling     FILA      FEDERATION INTERNATIONALE DES LUTTES ASSOCIEES     Rue du Ch�teau, 6    + 41 + 21/ 312 84 26 – 27 08        + 41 + 21/ 323 60 731804 CORSIER-SUR-VEVEY    fila@fila-wrestling.comSwitzerland    Founded:    1912Member Since:    http://www.fila-wrestling.com Wushu     IWUF      INTERNATIONAL WUSHU FEDERATION     3 Anding Road    + 86 + 10 / 6491 21 53    Chaoyang District    + 86 + 10 / 6491 21 51BEIJING 100101    iwuf@iwuf.orgChina    Founded:    Member Since:    http://www.iwuf.org/ List of associated MembersCommonwealth Games     CGF      COMMONWEALTH GAMES FEDERATION     2nd Floor    + 44 / + 20 / 7491 8801    138 Piccadilly    + 44 / + 20 / 7409 7803LONDON W1J 7NR    info@thecgf.comUnited Kingdom    Founded:    Member Since:    http://www.thecgf.com Deaf Sports     ICSD      INTERNATIONAL COMMITTEE OF SPORTS FOR THE DEAF     528 Trail Avenue            +1 301 620 2990FREDERICK, MD 21701    info@ciss.orgUSA    Founded:    1924Member Since:    2003http://www.ciss.org European Broadcasting     EBU/UER      EUROPEAN BROADCASTING UNION     17A Ancienne Route    + 41 + 22/ 717 21 11    Case Postale 67    + 41 + 22/ 747 40 00CH-1218 GENEVA    ebu@ebu.chSwitzerland    Founded:    Member Since:    http://www.ebu.ch/ Maccabi     MWU      MACCABI WORLD UNION     Kfar Maccabiah    + 972 + 3/ 671 57 22/3        + 972 + 3/ 574 65 6552105 RAMAT GAN    ilana@maccabiworld.orgIsrael    Founded:    Member Since:    http://www.maccabiworld.org/ Masters Games     IMGA      INTERNATIONAL MASTERS GAMES ASSOCIATION     Maison du Sport International    + 41 + 21 / 601 8171    Avenue de Rhodanie 54    + 41 + 21 / 601 81731007 LAUSANNE    jvh@imga.chSwitzerland    Founded:    Member Since:    http://www.imga.ch Mediterranean Games     ICMG / CIJM      INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDITERRANEAN GAMES     Athens Olympic Sports Complex, Aquatic C    +30 +210 685 0206    Spyrou Loui Ave.    +30 +210 685 020715123 MAROUSSI, ATHENS    info@cijm.netGreece    Founded:    Member Since:    2007http://www.cijm.net Military Sport     CISM      CONSEIL INTERNATIONAL DU SPORT MILITAIRE     Rue Jacques Jordaens 26    + 32 + 2 / 647 68 52        + 32 + 2 / 647 53 871000 BRUssels    cism@cism-milsport.comBelgium    Founded:    Member Since:    http://www.cism-milsport.org/ Panathlon     PI      PANATHLON INTERNATIONAL     Villa Porticciolo    + 39 + 0185/ 652 95 -96    Viale G. Maggio, 6    + 39 + 0185/ 230 51316035 RAPALLO    info@panathlon.netItaly    Founded:    Member Since:    http://www.panathlon.net/ Paralympic     IPC      INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE     Adenauerallee 212-214    + 49 + 228/ 2097 200        + 49 + 228/ 2097 20953113 BONN    info@paralympic.orgGermany    Founded:    1989Member Since:    http://www.paralympic.org/ School Sport     ISF      INTERNATIONAL SCHOOL SPORT FEDERATION     Leopold 11- Iaan    + 32 + 2 / 423 01 20        + 32 + 2 / 423 01 211080 BRUSSELS    isf@schoolsport.beBelgium    Founded:    Member Since:    http://www.isfsports.org/schoolsport/ Special Olympics     SOI      SPECIAL OLYMPICS, INC.     1133 19th Street, N.W.    + 1 + 202/628 36 30        + 1 + 202/824 02 00WASHINGTON, DC 20036    info@specialolympics.orgUSA    Founded:    Member Since:    http://www.specialolympics.org/ Sports Chiropratic     FICS      FEDERATION INTERNATIONALE DE CHIROPRATIQUE DU SPORT     MSI Maison du Sport Intenational    +41 (0)21 / 601 08 58    Avenue de Rhodanie 54    +41 (0)21 / 601 79 231007 LAUSANNE    admin@fics-online.orgSwitzerland    Founded:    1987Member Since:    http://www.fics-online.org/ Sports Facilities     IAKS      INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORTS AND LEISURE FACILITIES     Am Sportpark Mungersdorf 3    + 49 221 168023-0        + 49 221 168023-2350933 Cologne    iaks@iaks.infoGermany    Founded:    1965Member Since:    http://www.iaks.info Sports Press     AIPS      ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA PRESSE SPORTIVE     Hold u. 1    + 36 +1/ 311 2689        + 36 +1/ 353 38071054 BUDAPEST    info@aipsmedia.comHUNGARY    Founded:    Member Since:    http://www.aipsmedia.com/ The World Games     IWGA      INTERNATIONAL WORLD GAMES ASSOCIATION     10 Lake Circle    +1 719 / 471 8096        +1 719 / 471 8105COLORADO SPRINGS, CO 80906    info@worldgames-iwga.orgUSA    Founded:    1980Member Since:    1980http://www.worldgames-iwga.org/ University Sports     FISU      FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE     Ch�teau de la Solitude    + 32 + 2/ 640 68 73    54 Avenue Charles Schaller    + 32 + 2/ 640 18 05BE-1160 BRUXELLES    fisu@fisu.netBelgium    Founded:    1949Member Since:    Founding Memberhttp://www.fisu.net/ Workers Sports     CSIT      CONFEDERATION SPORTIVE INTERNATIONALE DU TRAVAIL     Steinergasse 12    +43 1 869 32 45 20        +43 1 869 32 45 281230 Vienna    office@csit.tvAustria    Founded:    Member Since:

خرید لباس ترسناک زمان بهره برداری از طولانی ترین پل تهران

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران گفت: پل روشندلان به عنوان طولانی ترین پل پایتخت تا 10روز آینده افتتاح می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر مسعود نصر آزادانی افزود: پل فلزی بتونی روشندلان900 متر طول،16متر عرض و حدود 7 متر از سطح زمین فاصله دارد و روکش آسفالت آن پلیمری است.

وی درباره علت تاخیر در افتتاح این پل گفت : به علت برخی محدودیت های اجرایی و ترافیکی در اواخر شهریور، بهره برداری از این پل چند روزی به تاخیر افتاد.

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با بیان این که ساخت این پل نقش مهمی در تسهیل ترافیک در خیابان انقلاب دارد افزود: این پل در خیابان انقلاب از تقاطع خیابان های روشندلان، بهار و پیچ شمیران عبور می کند و دارای 6 باند رفت و برگشت برای وسایل نقلیه و اتوبوس است.

آزادانی گفت: برای ساخت این پل که10ماه بطول انجامیده26میلیارد تومان هزینه شده است.

شهر تهران حدود270پل غیر همسطح دارد.

خرید لباس ترسناک علت صدای تيراندازی در خرمشهر‌

صبح امروز در حوالي ساعت 9 و 30 دقيقه صداي تيراندازي براي دقايقي در مناطق غربي خرمشهر به گوش رسيد، به طوري كه برخي از مردم با شنيدن اين صداها به بيرون ريختند.

به گزارش فارس در پي بررسي موضوع علت اين تيراندازي ناشي از عمليات پاكسازي يكي از مناطقي اين شهر كه به بازار توزيع انواع مواد مخدر شهرت دارد بوده است.

فرمانده انتظامي خرمشهر در اين باره به خبرنگار فارس در خرمشهر گفت: صبح امروز ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي به محله طويجات واقع در منطقه كوتشيخ براي پاكسازي اين منطقه از عومل توزيع كننده مواد مخدر مراجعه كردند كه متاسفانه برخي از اعضاي خانواده اين افراد براي نجات مجرمان به ماموران يورش بردند كه پليس براي پراكنده كردن آنها و دستگيري باند توزيع مواد مخدر ناگزير به تيراندازي هوايي كرد.

رحين صادقي اظهار داشت: در عمليات امروز تعدادي از عوامل حرفه‌اي و سابقه‌دار در توزيع مواد مخدر اين محله دستگير شدند.

وي خاطرنشان كرد: منطقه طويجات يكي از معدود مناطق آلوده شهر خرمشهر است كه پاك‌سازي آن در دستور كار جدي نيروي انتظامي قرار دارد.

صادقي تصريح كرد: اين محله كه در حاشيه شهر قرار دارد به جلولانگاه افراد خلاف‌كار تبديل شده است كه اميدواريم تا چند روز آينده زمينه پاكسازي كامل اين منطقع فراهم شود.

فرمانده انتظامي خرمشهر افزود: اين نيرو برنامه‌هاي متعددي براي پاكسازي مناطق آلوده به مواد مخدر در دستور كار خود دارد كه محله به محله به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر با تلاش شبانه‌روزي ماموران ستاد مبارزه با مخدر كشفيات خوبي در سطح شهر صورت گرفته كه نشان‌دهنده اوج تسلط پليس به تحركات باندهاي توزيع مواد مخدر است.
صادقي اظهار داشت: در حال حاضر منطقه عباره و طيجات جزو محله‌هاي آلوده شهر خرمشهر به شمار مي‌آيند كه اميدواريم تا چند روز آينده اين دو منطقه به طور كامل پاكسازي شوند.

وي از همكاري و همراهي جدي مردم با پليس براي اجراي طرح پاكسازي مناطق آلوده تقدير كرد و گفت: عمده كشفيات پليس ناشي از همكاري اطلاعاتي شهروندان بوده است.

خرید لباس ترسناک ساخت بزرگترين مسجد جهان در تاجيکستان

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرد: “تاجیکستان در حال برنامه‏ریزی برای ساخت بزرگ‏ترین مسجد جهان تا سال 2014 با همکاری قطر و امارات متحده عربی است.

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت اماراتی “عدنان سفرینی” با حمایت مالی قطر اجرای این طرح را بر عهده دارد.

سخنگوی ریاست جمهوری گفت: “این مسجد گنجایش 150,000 نفر را داراست و عملیات ساخت آن از چند روز آینده آغاز خواهد شد. این مسجد که نمایانگر معماری سنتی تاجیکستان خواهد بود، در زمینی به مساحت 7.5 هکتار ساخته می‏شود.”

وی اضافه کرد: “این مسجد دارای مناره‏های عظیم، 7 ستون مصور متضمن هفت مرحله خلقت آفرینش و 7 باب بهشت است و فضای بیرونی آن شامل استخر آب و فواره‏های زیبا خواهد بود.”

این مسجد که بخشی از طرح یک مجموعه بزرگ فرهنگی است، دارای یک سالن همایش بزرگ برای برگزاری مراسمات مهم و یک موزه و کتابخانه خواهد بود.

90 درصد از جمعیت هفت میلیونی تاجیکستان مسلمان هستند.

خرید لباس ترسناک دادستان تهران: راه نجات،حاكمیت قانون

دادستان تهران با تاكید براینكه حوادث پس از انتخابات یك جریان ویژه و ممتاز است، گفت: راه نجات، عمل به قانون و حاكمیت آن و خروج از مسیر انتقام، انتقاد و انفعال است.

به گزارش شبكه خبر؛ عباس جعفری دولت‌آبادی در دومین نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران با بیان اینكه دادسرا در سخت ترین شرایط بعد از انقلاب قرار گرفته است، اظهار داشت: بعد از انقلاب، جریاناتی چون بنی‌صدر، جنگ و 18 تیر اتفاق افتاد اما جریان بعد از انتخابات، یك جریان ویژه بود.

دادستان تهران به بررسی نقش دستگاه قضایی در مبارزه با این بحران‌ها اشاره و تاكید كرد: باید از مسیر انتقام، انتقاد و انفعال خارج شویم و وارد مسیر ابتكار عمل به قانون شویم. چه عده‌ای خوششان بیاید یا نیاید، راه نجات در حاكمیت قانون است.

وی تاكید كرد: برای برون‌رفت از حوادث اخیر علاوه بر شجاعت قضات، به راهكارهای مدبرانه نیز نیاز داریم.

جعفری دولت‌آبادی افزود: اگر دستگاه قضایی فقط خرج مردم شود، بحران‌ها از بین می‌رود و اعتماد مردم افزایش می یابد.

دادستان تهران از نقش دادستان درباره حقوق مردم گفت: دادستان در خط اول مبارزه‌هاست.

خرید لباس ترسناک جاده انزلي به آستارا جاده مرگ در گيلان!

سرپرست پليس راه گيلان با اشاره به آمار بالاي تصادفات در جاده انزلي به آستارا، اين جاده را به عنوان پرخطرتر ترين و جاده مرگ اين استان معرفي کرد.

سرهنگ غلامرضا سيري به خبرنگار ايرنا گفت: براثر وقوع تصادف ها در جاده انزلي به آستارا در نيمه نخست امسال، 60 نفر جان خود را از دست دادند که اين تعداد16 درصد کل تلفات جاده اي استان را شامل مي شود.

وي افزود: درحالي جاده انزلي به آستارا به طول 147 کيلومتر، پرخطرترين جاده استان محسوب مي شود که اين مسير سه درصد کل راه هاي آسفالته در گيلان را دربردارد و در مدت ياد شده 633 فقره تصادف در آن به وقوع پيوست.

سيري، تعداد کشته شدگان تصادفات جاده اي در گيلان را در اين مدت 379 نفر اعلام کرد که 64 درصد اين افراد در محورهاي فرعي و روستايي تصادف کردند.

وي از محور “خواچکين” به “ضيابر(پيربازار)” به عنوان دومين جاده پرخطر که بيشترين آمار تصادفات مرگبار و تلفات جاده اي استان گيلان را دارد، نام برد.

سيري گفت: اين مسير55 کيلومتري برغم داشتن يک درصد از کل راه هاي آسفالته گيلان، با وقوع 186 فقره تصادف و 22 نفرکشته، ديگر جاده پرخطر گيلان محسوب مي شود.

وي، جاده هاي “حسن رود” به “زيباکنار”، “خمام ” به ” خشکبيجار”، “سنگر” به “کوچصفهان”، “آستانه اشرفيه” به “لشت نشاء” را به عنوان ديگر جاده هاي پرخطر و حادثه ساز استان معرفي کرد.

سرپرست پليس راه گيلان درمورد دلايل حادثه ساز بودن اين جاده ها، اظهارداشت: کليه اين جاده ها داراي نواقص جاده اي همچون کم عرض بودن معبر، نامناسب بودن شانه راه، ظرفيت پايين جاده در مقابل حجم بالاي تردد خودرو و فقدان روشنايي هستند.

سيري ادامه داد: نواقص جاده اي و غيرايمن بودن معابر برون شهري بويژه محورهاي فرعي و روستايي از مهمترين دلايل وقوع تصادفات شديد جاده اي است.

وي از رانندگان خواست ضمن رعايت قوانين راهنمايي ورانندگي، احتياط بيشتري در رانندگي و رعايت سرعت مطمئنه و فاصله طولي با خودروي جلويي داشته باشند.

سيري گفت: رعايت اين موارد موجب به حداقل رسيدن حوادث جاده اي و خسارت هاي ناشي از آن و حفظ جان افراد مي شود.

خرید لباس ترسناک رئيس جدید سازمان فضايي شد

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات طي حکمي رئيس سازمان فضايي را منصوب کرد.

به گزارش مهر ، دکتر محمدعلي فرقاني سه شنبه در مراسم معارفه خود که با حضور وزير ارتباطات و فناوري برگزار شد با اشاره به نقش علوم فضايي و توسعه آن در توسعه پايدار و همچنين تأمين امنيت اجتماعي گفت: با توجه به موارد موجود در اين حوزه سه اولويت اساسي براي برنامه هاي خود در نظر گرفته ام.

وي افزود: افزايش توان علمي، فني و مديريتي از طريق توسعه منابع انساني، کنترل زمان در اجراي پروژه ها و همچنين تعيين اولويتها براي استفاده از منابع محدود موجود از جمله اين اولويتها محسوب مي شود.

وزير ارتباطات پيش از اين مهندس رضا فضلي را به سمت سرپرستي سازمان فضايي منصوب کرده بود.

خرید لباس ترسناک نمایشگاه مطبوعات چه وقت و کجا؟

این نمایشگاه در شبستان اصلی مصلا با حضور نمایندگی 600 غرفه و 1500 نشریه و روزنامه برگزار می شود.

واحد مرکزی خبر: شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها 28 مهر در مصلای تهران برگزار می شود.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اعلام این خبرگفت: این نمایشگاه در شبستان اصلی مصلا با حضور نمایندگی 600 غرفه و 1500 نشریه و روزنامه برگزار می شود.

وی در خصوص خبرگزاری ها و نشریات خارجی حاضر در نمایشگاه گفت: در نمایشگاه امسال نمایندگان مطبوعاتی و خبرگزاری از 30 کشور حضوردارند .

وی افزود: نمایندگان کشورهای اندونزی، انگلستان، ایتالیا، برزیل، بحرین، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، چین، ژاپن سوریه، عراق، فلسطین، قطر، کویت، گرجستان، لبنان، نیجریه، ونزوئلا، هندوستان، یونان، جمهوری آذربایجان، آلمان، عربستان، اسپانیا، افغانستان، ارمنستان، اوکراین و مالزی از جمله کشورهایی هستند که در این نمایشگاه حضور می یابند.

ملکیان گفت: در نمایشگاه امسال بخشی هم با عنوان کافه مطبوعات تهیه کرده ایم که در آن نشریات و روزنامه های مختلف برای مطالعه و عرضه ارائه می شود.

وی افزود: در نمایشگاه امسال علاوه بر پایگاههای اینترنتی، تشکل های صنفی و دیگرتشکل های وابسته به مطبوعات حضوردارند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشادگفت: نمایشگاه عکسی هم در حاشیه نمایشگاه برگزار می شود که عکاسان خبری با موضوع آزاد سوژه های قابل توجه خود را در معرض دید علاقمندان قرار می دهند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه امسال از 28 مهر تا 5 آبان از ساعت 9 تا 19 در مصلای بزرگ تهران برپاست.
ملکیان گفت: شعار امسال نمایشگاه ” ارتقای جایگاه رسانه و تعمیق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری” است.

خرید لباس ترسناک تجمع اعتراضی امروز در دانشگاه شریف تهران

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: “تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف صبح سه شنبه دست به تجمع زده اند اما هیچ گونه آسیبی به دانشگاه وارد نشده است”.

به گزارش “فردا” سعید سهراب پور درباره تجمعی که امروز سه شنبه در دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است گفت: “تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف امروز تجمع کرده اند که باید درباره علل آن ریشه یابی کرد”.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نیز گفت:” عده ای از دانشجویان این دانشگاه در حالی که پلاکاردهایی در دست دارند در محوطه دانشگاه تجمع کرده اند”.

بیژن وثوقی وحدت افزود:” به هیچ عنوان نه کسی از دانشگاه صنعتی شریف خارج شده و نه کسی اجازه ورود به این دانشگاه را ندارد”.

کامران دانشجو وزیر علوم صبح امروز سه شنبه برای افتتاح دانشکده جدید کامپیوتر به دانشگاه صنعتی شریف رفته بود.

خرید لباس ترسناک حريق در بازار بزرگ تهران اطفا شد

حريق در بازار بزرگ تهران با تلاش ماموران آتش‌نشاني اطفاء شد.

تيموري، معاون عمليات سازمان آتش‌نشاني تهران بزرگ در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر گفت: آتش‌سوزي در ساعت 15 و 30 دقيقه روز سه‌شنبه در يك پاساژ سه طبقه بازار بزرگ تهران رخ داد كه با حضور به موقع ماموران آتش‌نشاني در محل حادثه، اطفا شد.

وي گفت: در حال حاضر دو ايستگاه آتش‌نشاني و يك ايستگاه امداد و نجات، در حال لكه‌گيري محل حادثه هستند.

تيموري در عين حال با بيان اينكه اين حادثه تلفات جاني در بر نداشت، گفت: علت حادثه و ميزان خسارات وارد شده در دست بررسي كارشناسان است.

معاون عمليات سازمان آتش‌نشاني تهران بزرگ در عين حال اظهار كرد: در اين عمليات به دليل توقف بي‌مورد عابران در محل حادثه، روند عمليات با دشواري روبرو شده بود.