خرید لباس ترسناک چرا لوكا اخراج نمي‏شود؟

مسئولان باشگاه فولاد مي گويند به كار لوكا بوناچيچ اعتقاد دارند و به خاطر كسب چند نتيجه ضعيف در آغاز فصل او را از كار بركنار نخواهند كرد.

به گزارش گل؛ اين البته فقط ظاهر قضيه است و ادامه همكاري باشگاه فولاد با لوكا ريشه در گرفتاري هاي مالي اين تيم دارد. يكي از اعضاي هيات مديره فولاد در اين خصوص مي گويد:لوكا قرارداد سنگيني با ما بسته و اگر الان اخراجش كنيم بسيار متضرر مي شويم.

در صورت قطع همكاري با بوناچيچ بايد پول او را به طور كامل پرداخت كنيم و به طور قطع حتي اگر اين كار را هم انجام دهيم باشگاه نمي توانذ مجددا براي جذب سرمربي جديد هزينه كند. تناقض گويي هاي مسئولان فولاد همچنان ادامه دارد.

آنها پس از امضاي قرارداد با لوكا مدعي شدند چون بودجه باشگاه محدود است و مجيد جلالي حاضر نشده با مبلغ پايين كار كند به سراغ بوناچيچ رفته اند.از ابتدا مشخص بود كه لوكا مربي ارزان قيمتي نيست و اكنون كه صحبت از بركناري او در ميان است از قرارداد سنگين مالي او با باشگاه صحبت مي شود.

مبلغ قرارداد لوكا آن قدر هست كه او كماكان به نتايج ضعيف خود ادامه بدهد و از روي نيمكت فولاتد تكان نخورد.