خرید لباس ترسناک قلعه‌نويي به كميته انضباطي نرفت

امير قلعه‌نويي در جلسه روز گذشته كميته انضباطي فدراسيون فوتبال حاضر نشد.

به گزارش ايسنا، سرمربي تيم فوتبال سپاهان كه به دليل اظهارنظرش درباره سرمربي تيم ملي به كميته انضباطي احضار شده بود، در جلسه كميته انضباطي حاضر نشد.

قرار بود قلعه‌نويي روز گذشته از ساعت 16 به همراه محمدرضا ساكت در جلسه كميته انضباطي حاضر شود اما، پس از تماس سرمربي سپاهان با مجتبي شريفي، ‌قلعه‌نويي در اين جلسه حاضر نشد تا تصميم‌گيري درباره اين پرونده و همچنين دفاعيات قلعه‌نويي به زمان ديگري موكول شود.

بنابر اعلام كميته انضباطي هنوز تاريخ جديد مشخص نشده و در چند روز آينده زمان جديد اعلام خواهد شد.