خرید لباس ترسناک فعالیت وزیر بهداشت پس از پایان وزارت

دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت نهم در خصوص ادامه فعالیتش پس از پایان دولت نهم بگفت: تصمیم دارم به کارهای سابق خود در دانشگاه بازگردم.

باقری لنکرانی در گفتگو مهر در پاسخ به این پرسش که پس از پایان دولت نهم به چه فعالیتی خواهد پرداخت و آیا در دولت دهم مسئولتی را عهده دار خواهد شد، گفت: پس از پایان دولت نهم به کارهای دانشگاهی خود می پردازم.

وی در پاسخ به این پرسش که شایعات زیادی در مورد ادامه کار وی در بخشهای دیگر دولت دهم به گوش می رسد، اضافه کرد: شایعات زیاد است.

باقری لنکرانی تاکید کرد: فعلاً تصمیم من آن است که به کارهای سابق خودم قبل از چهار سال دولت نهم باز گردم.