خرید لباس ترسناک ساخت شبکه جاده‌ای المپیک پارک لندن 2012 پیگیری می‎شود

کمیته برگزاری بازی‎های المپیک 2012 لندن در حال حاضر احداث جاده‎ها و پل‌های مربوط به این بازی‌ها را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش مهر، روند احداث شبکه جاده ها و پلها در محوطه المپیک 2012 پارک لندن به شکل بسیار مطلوبی در حال پیشروی است. محوطه المپیک پارک از تکه‌های مختلف زمین که توسط خطوط راه آهن و همچنین آبراه‎ها با یکدیگر فاصله دارند تشکیل شده است.

ساختار جدید از طریق ساخت پل‌ها و راه‎های جدید این زمین‌ها را به یکدیگر وصل می‎کند تا چه در طول برگزاری مسابقات و چه بعد از المپیک 2012 رفت و آمد و استفاده از این محوطه راحت‌تر صورت گیرد. ساخت پل‌ها، جاده‌ها، و اتوبان‌ها یکی از بزرگترین پروژه‌های کمیته برگزاری بازی‌های المپیک 2012 لندن است.

درحال حاضر جاده Loop که دور تا دور المپیک پارک قرار دارد در دست احداث است.