خرید لباس ترسناک زلزله بخشي از فارس را لرزاند

زمين لرزه‌اي به بزرگي ‪ ۳/۷‬درجه در مقياس امواج دروني زمين – ريشتر – ساعتي پيش حوالي لار در استان فارس را لرزاند.

به گزارش ايرنا به نقل از شبكه‌هاي لرزه نگاري وابسته به مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، اين زمين لرزه در ساعت هشت و ‪ ۳۸‬دقيقه و دو ثانيه به وقوع پيوست.

موقعيت جغرافيايي اين زمين لرزه ‪ ۲۷/ ۷۶‬درجه عرض شمالي و ‪ ۵۴/۷۲‬درجه طول شرقي ثبت شده است.

هنوز از ميزان تلفات احتمالي اين زمين لرزه گزارشي مخابره نشده است.