خرید لباس ترسناک روایت” ایران ” از درخواست تاجزاده در زندان

روزنامه ایران نوشت:

یک منبع آگاه در پاسخ به این سؤال که آیا تعویق برگزاری دادگاه تاج‌زاده به دلیل شرط وی در زمینه دستگیری مهدی هاشمی‌رفسنجانی است، گفته: البته تاج‌زاده مکرر درخواست برخورد با مهدی هاشمی‌رفسنجانی را کرده است ولی تعویق دادگاه او ارتباطی به این موضوع ندارد و روند معمولی و قانونی خود را طی می‌کند.

این منبع آگاه اظهار داشته: مصطفی تاج‌زاده که در جریان آغاز اغتشاشات بعد از انتخابات دستگیر شده است، ضمن پذیرش اکثر اتهامات خود بارها به نقش تأثیرگذار مهدی هاشمی‌رفسنجانی در طراحی و سازماندهی اغتشاشات اخیر اشاره داشته و درخواست نموده که او هم دستگیر و محاکمه شود.