خرید لباس ترسناک خنده‌هاي كفاشيان باعث شده آسيا به فوتبال‌ ايران بخندد

كارشناس داوري فوتبال ايران گفت: تا زماني كه عنايت از رفتار زشت و زننده خود دست برندارد انتقادها وجود دارد.

رضا غياثي در گفت و گو با فارس درباره هجمه انتقاداتي كه اين روزها از داوري مي‌شود، تصريح كرد: با توجه به اطلاعات و سابقه اي كه من در كميته داوران دارم مي گويم هجمه هايي كه عليه داوري مي شود ادعاهاي درستي نيست.

وي ادامه داد: هر باشگاهي وقتي مي بازد با توجه به اين كه مديران اين تيم ها بايد به هيات مديره جوابگو باشند و هزينه هاي خود را بر باد رفته مي دانند دنبال مقصر براي مشكلات خود هستند و ديواري كوتاه تر از داوري پيدا نمي كنند.

رئيس اسبق كميته داوران اضافه كرد: هميشه اعتراض هايي كه از سوي باشگاه ها مي شود واقعي نيست. وقتي خودم در كميته داوران بودم بارها فيلم بازي ها را بازبيني مي كردم و متوجه مي شدم اعتراض اين مديران درست نبوده است اما اظهارات كارشناسان داوري واقعي است چون صاحب نظر هستند.

غياثي اظهار داشت: در شرايط فعلي كه همه باشگاه ها معترض هستند، عنايت بايد اين آنها را به همراه كارشناسان داوري دعوت كند و فيلم بازي ها را بازبيني كند. البته متاسفانه عنايت همه را با يك چوب از خود مي راند. رفتارهاي زشت و زننده او است كه باعث شده هجمه انتقادات زيادتر از قبل باشد.

وي با اشاره به سابقه هادي دزفولي گفت: آقاي دزفولي پيش از اين كه عنايت در داوري به شهرت برسد، داور بين المللي و ناظر AFC و فيفا بوده است. آيا اين در شان عنايت بود كه با گفتن دزفولي در عهد دقيانوس قضاوت كرده او را مورد آماج حملات خود قرار دهد؟

غياثي داوري هاي فصل جاري را بهتر از سال هاي گذشته خواند و تاكيد كرد: من از طريق تلويزيون بازي هايي كه پخش شده را ديدم. داوري ها خوب بوده و حتي در بعضي موارد با ضريب اشتباه بسيار كم بوده است. مثل قضاوت تركي در بازي استقلال و تراكتورسازي اما ساير بازي ها را چون نديده ام نمي توانم قضاوتي داشته باشم.

اين كارشناس داوري با صحه بر صحبت هاي عزيزي مبني بر اين كه پول زياد نمي تواند سطح داوري ها را ارتقا دهد، يادآور شد: پول زياد داوري را درست نمي كند اما سبب مي شود داور بدون دغدغه خاطر و بدون نياز به شغل دوم با خاطري آسوده قضاوت كند. من هرگز قبول ندارم اشتباهات داوري مغرضانه است. هيچ داوري وقتي به ميدان مي رود براي سوت مغرضانه در زمين نمي دود. مگر اين كه داور از همان سيب هاي گنديده اي باشد كه آقاي سيار گفته بود. البته با توجه به منشور اخلاقي اين سيب هاي گنديده خيلي كمتر شده است.

رئيس اسبق كميته داوران با انتقاد از رفتار و نوع صحبت هاي عنايت اظهار داشت: وقتي عنايت به من كه او را به عنوان داور بين المللي معرفي كردم و اگر چنين كاري در حقش نكرده بودم ايشان هيچ جايگاهي در داوري ايران و دنيا نداشت؛ توهين مي كند ديگر توقع نداشته باشيد به ساير كارشناسان بي احترامي نكند. او اگر مي خواهد وضعيت داوري از اين اوضاع بهتر شود بايد رفتار خود را تغيير دهد.

غياثي خاطرنشان كرد: البته اين مسائل به فدراسيون بازمي گردد. اين رفتارها را مي بينند و كاري نمي كنند. كفاشيان چون دنيا را با ديد مثبت مي بيند و مي خندد باعث شده فوتبال آسيا هم اكنون به ما بخندند.