خرید لباس ترسناک خرید تجهیزات رادیویی برای داوران

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال از موافقت علی کفاشیان برای خرید تجهیزات رادیویی جهت استفاده داوران لیگ برتر خبر داد. با این حال به نظر می رسد با توجه به بودجه اختصاص داده شده، همه داوران نتوانند از این امکانات استفاده کنند.

مسعود عنایت در گفتگو با مهر ضمن اعلام این خبر افزود : بدنبال درخواست کمیته داوران مبنی بر بکارگیری این سیستم رادیویی به منظور تسهیل در ارتباط و کار قضاوت داوران، رئیس فدراسیون فوتبال با خرید 10 دستگاه از این سیستم رادیویی برای داوران لیگ موافقت کرد.

وی یادآور شد: البته با توجه به اینکه 23 داور وسط کار قضاوت مسابقات لیگ برتر را برعهده دارند ، این تعداد جوابگوی تمامی داوران کشور نیست ولی امیدواریم در آینده تعداد بیشتری از این تجهیزات در اختیار کمیته داوران قرار گیرد.

عنایت با بیان اینکه قیمت پایین این سیستم ارتباط رادیویی، شرایط مناسبی را برای بکارگیری این وسیله درمسابقات لیگ برترفراهم کرده است، اظهار داشت: تولید داخلی این محصول با رقمی درحدود یک میلیون و400 هزار تومان شرایط را برای عمومی کردن این وسیله فراهم کرده و امیدوارم فدراسیون فوتبال با خرید بیشتر تجهیزات این سیستم به بهبود شرایط کار داوران فوتبال کشورکمک کند.