خرید لباس ترسناک انتقال جام 10 کیلویی طلا به ایران

کنفدارسیون شطرنج آسیا 19 شهریورماه و همزمان با روز جهانی شطرنج جام طلایی رقابت‌های تیمی شهرهای آسیا را در اختیار مدیران ایرانی این رشته قرار می‌دهد.

به گزارش مهر، جام قهرمانی مسابقات شطرنج شهرهای آسیا از 10 کیلو طلا خالص ساخته شده است. این جام در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه سال جاری به واسطه قهرمانی تیم فجرشمس آتیه در رقابت‌های 2009 شهرهای آسیا در لبنان از آن شطرنج ایران شد.

جام طلایی شطرنج شهرهای آسیا در پایان مسابقات لبنان به صورت نمادین به رئیس فدراسیون شطرنج ایران سپرده شد اما 19شهریورماه که مصادف با روز جهانی این رشته است، جام 10 کیلویی طلا از طرف مدیران کنفدراسیون شطرنج آسیا به ایران منتقل می‌شود.

این جام که به دلیل ساخته شدن از طلای ناب ارزش زیادی دارد تا دوره آتی مسابقات قهرمانی شطرنج آسیا و معرفی قهرمان بعدی توسط فدراسیون شطرنج ایران نگهداری می‎شود.

مسابقات شطرنج قهرمانی شهرهای آسیا هردو سال یک‌بار برگزار خواهد شد. دوره آتی این مسابقات سال 2011 برگزار می‎شود. پیش از این قزاق‌ها قهرمان این جام بودند.