خرید لباس ترسناک اسرائیل کارگردان “جنگ آب” در منطقه نیل

سرویس بین الملل “تابناک” ـ هآرتص چاپ اسرائیل نوشت : تمامی درگیری های کشورهایی که از نیل سهمیه آب دارند ، در “تل آویو ” تنظیم می شود و اسرائیل سعی دارد بیشترین سهم از نیل را که 71 میلیارد مترمکعب در سال است را به خود اختصاص دهد

این روزنامه صهیونیستی مدعی شد : ما باید به آرزوی دیرینه سادات جامعه عمل بپوشانیم و او آرزو داشت روزی فرا برسد که مسلمانان در قدس با آب نیل وضو گرفته و به زیارت بیت المقدس مشرف شوند

” مصر الیوم ” چاپ قاهره نیز نوشت : ادعای اسرائیلی ها توهمی بیش نیست جنگ مصر و همسایگان شرور ( اسرائیل ) بر دریافت سهمیه آب آغاز شده و تل آویو در تلاش است تا روابط قاهره و کشورهایی که نیل از آنها سرچشمه می گیرد ، را بر هم بزند

وزیر محیط زیست و آب اتیوپی نیز گفت : ادعای اسرائیل مبنی بر توافق فروش آب نیل یک ادعای مسخره است و منافع مصر و سودان برای اتیوپی مهم تر از منافع اسرائیل است