خرید لباس ترسناک احتمال وقوع سونامي در درياي عمان

رييس مركز ملي اقيانوس‌شناسي وقوع سونامي در درياي عمان را محتمل و خطرناك خواند و گفت: به دليل وجود گسل مكران در درياي عمان، خطر وقوع سونامي هميشه درياي عمان را تهديد مي‌كند.

وحيد چگيني در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين‌كه احتمال وقوع سونامي در درياي عمان وجود دارد، گفت: با توجه به وجود گسل مكران در درياي عمان، نگران وقوع سونامي در درياي عمان هستيم.

وي ادامه داد: اين گسل 900 كيلومتر طول دارد و به موازات سواحل كشور ايران و عمان كشيده شده و تقريبا تمام طول درياي عمان را پوشش مي‌دهد.

رئيس مركز ملي اقيانوس‌شناسي تصريح كرد: در صورت بروز سونامي در درياي عمان خطر جدي‌اي منطقه را تهديد مي‌كند.

وي افزود: به طور قطع نبود اقدامات مناسب و كافي براي آگاهي بخشي به مردم از يكسو و نبود مركز ملي هشدار سونامي مي‌تواند بروز سونامي در درياي عمان را با تعداد كشته‌ها و تلفات زيادي روبرو كند كه از كشته‌هاي سونامي سال 1345 كه بيش از چهار هزار نفر را در پاكستان نابود كرد، بيشتر شود.

رئيس مركز ملي اقيانوس‌شناسي، وجود مركز ملي هشدار سونامي را در كشور ضروري دانست و گفت: اين مركز بايد با مراكز جهاني و منطقه‌اي هشدار سونامي مرتبط شود.

وي با اشاره به همكاري ايران با چهار كشور در حاشيه اقيانوس هند براي ايجاد مركز هشدار سونامي، گفت: هند، استراليا، تايلند، اندونزي از جمله اين كشورها هستند.

چگيني در رابطه با وقوع سونامي در درياي خليج فارس نيز گفت: امكان بروز سونامي در اين دريا نيز وجود دارد اما به دليل عمق كم اين دريا خطر جدي ساكنان منطقه را تهديد نمي‌كند.

وي در رابطه با درياي خزر نيز گفت: تجربه نشان داده است كه وقوع سونامي در درياي خزر تهديدي براي كشور ايران نيست چون به دليل اين‌كه گسل ‌هاي درياي خزر از كشور ايران دور است و برآمدگي در وسط درياي خزر وجود دارد كه مانع از رسيدن امواج به كشور ايران مي‌شود، وقوع سونامي در درياي خزر تلفاتي را در ايران بر جاي نخواهد گذاشت.

وي ادامه داد: وقوع سونامي در درياي خزر براي كشورهايي كه در شمال اين دريا قرار دارند از جمله جمهوري آذربايجان، خطرناك است.