خرید لباس ترسناک اتلتيكومادريد از سوي هواداران هو شد

هواداران خشمگين اتلتيكو مادريد تيم بحران زده خود را در ويسنته كالدرون هو كردند.

به گزارش فارس و به نقل از ماركا، اتلتيكو مادريد برابر نماينده قبرس به تساوي بدون گل در خانه خود تن داد و راه را براي صعود از مرحله گروهي غبارآلود كرد.

هواداران تيم دوم پايتخت اسپانيا كه از چند روز پيش به خاطر نتايج بسيار ضعيف تيم خود در خيابان هاي منتهي به ويسنته كالدرون تجمع كرده بودند در انتهاي اين بازي اكثر صندلي هاي ورزشگاه را شكستند و در خيابان هاي اطراف ورزشگاه اختصاصي اتلتيكو مادريد با پليس درگير شدند.

تماشاگران حاضر در استاديوم، بازيكنان اين تيم را هو كرده و در دست نوشته هاي خود از مديريت ضعيف و مافيايي و موروثي در اتلتيكو مادريد انتقاد كردند.