خرید لباس ترسناک آقای جنتی، آیا قوه قضائیه این گونه است که شما می‌فرمایید؟

آیت‌الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با نکوهش آشوبگران و همچنین درخواست برای دستگیری رهبران آنها، عباراتی را درباره قوه قضائیه گفته‌اند که در صورت درستی، لازم است برای روشن شدن افکار عمومی توضیح بیشتری درباره آن به مردم بدهند.
به گزارش «تابناک» ایشان فرموده‌اند: «عده‌اي زور، پول و رابطه دارند و سعي مي‌كنند با تلفن، توصيه و نامه كارشان را راه بيندازند و پشت سر هم فشار مي‌آورند. نبايد تسليم فشار شد، اكنون هم به من گفتند بعضي قضاتي را كه آشوبگران را محاكمه مي‌كنند، تحت فشار گذاشته‌اند. ممكن است براي اين قاضي پرونده بسازند و جوري بازي سر او دربياورند كه دادگاه انتظامي قضات با او برخورد كنند. خيلي از اين كارها مي‌شود، ولي انسان بايد خدا را در نظر بگيرد و اين‌ها را تحمل كند.»
آیت‌الله جنتی در ادامه گفت: «وقتي اين جور است، بايد تهديدها را تحمل كرد. علاوه بر اين، قاضي كه اجراي عدالت نكند، از نظر شرعي معزول است. قاضي بايد عادل باشد، اگر عدالت را اجرا نكرد، خدا و پيغمبر اين قاضي را قبول ندارند و عندالله معزول است.»
بر این اساس، افکار عمومی‌ می‌خواهد بداند که آیا این اظهارات آقای جنتی درست است و عده‌ای در ایران آن اندازه قدرت دارند که قضاتی را که مطابق میلشان حکم صادر نمی کند، متهم کرده و به دادگاه انتظامی قضات هم بکشانند؟ چگونه این افراد می‌توانند این بازی را مغلوبه کنند و قاضی را متهم و متهم را تبرئه کنند؟ اساساً چنین افرادی با چنین قدرتی چرا اجازه می‌دهند که کار دوستانشان به دادگاه برسد؟ افکار عمومی تشنه دانستن مصادیق اظهارات آیت‌الله جنتی است تا در صورت درستی آن، مطالبات خود را از قوه قضائیه پیگیری کنند.
علاوه بر این، افکار عمومی با این اظهارات در اعتماد خود به سیستم قضائی دچار تردید شده است. اگر افرادی هستند که قضات را برای احکام صادره بنا بر عدالتشان متهم و خانه‌نشین می‌کنند، مردم دیگر به چه امیدی شکواییه خود را نزد قوه قضائیه ببرند که افراد پولدار و زورمند فرای دادگاه و قضات رفتار می‌کنند؟ آقای جنتی آیا واقعاً چنین است؟ آیا آیت‌الله شاهرودی چنین ناهنجاری را آن هم در چنین سطحی در قوه قضائیه تحت مدیریت ایشان می‌پذیرد؟
به هر حال، افکار عمومی مایل است گردش کار را در سیستم قضائی بداند. آیا می‌توان چنین اعمالی را بدون اینکه کسی متوجه شده یا مانع آن شود، در قوه قضائیه انجام داد؟