خرید لباس ترسناک تکذیب برخی امضاهای نامه 293 نفربه هاشمی

چندی پیش نامه ای به امضای 293 روزنامه نگار ،فعال سیاسی، فعال دانشجویی، اعضای سابق و امروز دفتر تحکیم وحدت و تعدادی از فعالان سیاسی خارج کشور خطاب به آقایان هاشمی رفسنجانی ،خاتمی ،کروبی و میرحسین موسوی، در ارتباط با تحولات و جریانات سیاسی اخیر و بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری منتشر شد که با تحلیل خاصی از اوضاع انتخابات و تحولات اخیر عبارات و جملات تندی را در مورد عملکرد مجریان انتخابات به کار گرفته بود، که حتی واکنش و انتقاد تعدادی از امضا کنندگان همین نامه را به دنبال داشت .

به گزارش «فردا»، بلافاصله بعد از انتشار نامه، عده ای از امضاکنندگان نامه با تعجب و انتقاد از لحن نامه خواستار توضیح تدوین کنندگان و عوامل انتشار این نامه شدند و از همکاران و دوستان خود می پرسیدند که ” چه کسی این نامه را نوشته ؟ نوشتن این عبارت ها درست نبود ، در چنین شرایطی نمی توان با این لحن تند مشکلات را حل کرد ، چرا نامه را بدون مطالعه من اما با امضای من منتشر کرده اند ؟ این رویه نباید عرف شود . اگر بیانیه سیاسی مانند نامه های صنفی منتشر شود نمی توان به مفاد نامه ها و بیانیه ها اعتماد کرد . این روش امضا گرفتن به صورت تلفنی و شفاهی و بدون مطالعه نامه صحیح نیست ، منظور ما چنین نامه ای نبود و نظر ما این بوده که همکاران ودوستان بازداشت شده آزاد شوند و جامعه به آرامش بازگردد و با فعالیت های غیر قانونی برخورد شود و ….”

عده ای دیگر از امضا کنندگانی که نامه را مطالعه نکرده اند و امضای آنها به صورت شفاهی یا تلفنی اخذ شده است نیزبا انتقاد از لحن نامه گفتند : چرا عبارت های تند و برخی واژه های نامناسب را برای ارائه منظور ما انتخاب کرده اند زیرا برخی امضا کنندگان خواستار پیگیری مطالبات معترضان در شرایط غیر خشونت بار هستند تا با بازگشت آرامش به جامعه زمینه پیگیری مطالبات سیاسی ، دلجویی از خسارت دیدگان و حرکت در چارچوب قانون فراهم شده و جو آرامش جایگزین برخوردهای تند و غیر اصولی شود.

تعدادی از این افراد که نام آنها در پای نامه به چشم می خورد با انتقاد از تدوین کنندگان اولیه نامه و منتشر کنندگان آن خواستار توضیح شدند که چرا نامه مذکور بدون امضای کتبی و مطالعه این عده منتشر شده و به رویت امضاکنندگان نرسیده و تنها به تماس تلفنی یا اعلام نام آنها ازسوی همکاران و دوستان آنها اکتفا شده است. زیرا ما تصور نمی کردیم که نامه با این عبارت های تند انتخاب شود در غیر این صورت نامه را امضا نمی کردیم . زیرا مشی ما تعادل است و خواستار مطالبات خود از طریق قانون ودر حفظ آرامش هستیم زیرا در شرایط خشونت بار امکان سواستفاده و نتیجه نگرفتن بیشتر از زمانی است که آرامش برقرار می شود .

برخی از افرادی که نام آنها به عنوان امضاکننده در پای نوشته شده است می گویند که نامه را رویت نکرده اند و اجازه درج امضای آنها یا به صورت تلفنی گرفته شده و یا از سوی همکاران آنها ، تعدادی اسم جمع آوری شده است و در نتیجه بدون آن که امضا کننده از محتوای نامه خبر داشته باشد امضای خود را بعد از انتشار پای نامه دیده است.

در روزهای اولیه انتشار نامه مذکور در بین روزنامه نگاران و برخی فعالان سیاسی این حرف ها ردوبدل می شد که” متن نامه تند بود ، من نامه را نخوانده ام و نباید به صورت شفاهی از امضای من استفاده می کردند ، منظور من این جملات نبود و من خواستار ایجاد آرامش و متعادل شدن جامعه بوده ام اما به کارگیری عبارت های تند در این نامه مشکلی را حل نمی کند و نه تنها راهکاری برای حل مشکلات نیست بلکه جو را نامناسب ترمی کند و …”

خبرنگار سایت «فردا» در گفت وگو با یکی از این امضا کنندگان به نام محسن شمشیری که خبرنگار اقتصادی در تهران است نظر وی را در مورد انتشار این نامه جویا شد که آیا نامه را امضا کرده است ؟

وی پاسخ داد: من این نامه را امضا نکرده ام و به نظر من بعد از تحولات اخیر، به کارگیری چنین نامه ها و عبارت هایی که در نامه دیده می شود کاری نسنجیده است و کمکی به حل مشکل نمی کند . احتمالا امضای بنده را از طریق همکاران سوال کرده اند و با تعدادی دیگر از افراد اعلام و اضافه کرده اند . اما این رویه نباید در مورد چنین نامه هایی عرف شود زیرا انتشار چنین نامه هایی با نامه های صنفی و در مورد روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و امور حقوق بشری متفاوت است . در انتشار چنین نامه هایی ، امضا بدون رویت نامه و حذف عبارت های تند آن پشتوانه ندارد و نمی توان به صورت تلفنی یا اعلام نام از سوی شخص دیگری از جمله همکاران ، امضاها را اضافه کرد زیرا چنین نامه هایی نمی تواند مطالبات قانونی را از طریق روش های خشن پیگیری کند و هیچ کمکی نیز به حل مشکلات نمی کند. منظورما در چنین شرایطی نمی تواند با انتشار چنین نامه هایی محقق شود . ما خواستار شرایط برابر زیر چتر قانون برای همه دیدگاه های موجود هستیم و همه باید به رعایت قانون التزام داشته باشند و خشونت از هر سویی که باشد درست نیست بنابر این انتشار چنین نامه هایی دردی را دوا نمی کند بلکه موضوع پیچیده ترمی شود اما آن چه مسلم است ما همه در یک جامعه و کشور زندگی می کنیم و دست آخر باید با هم گفت وگو کنیم و روش های مسالمت آمیز را جایگزین حرکت های بی نتیجه کنیم .

وی ادامه داد : در انتشار نامه هایی که هدف صنفی دارد و یا در ارتباط با حقوق روزنامه نگاران و همکاران و یا انجمن صنفی است و حرف و نتیجه آن مشخص است می توان امضا را به صورت شفاهی یا تلفنی گرفت و امکان گرفتن امضا به صورت شفاهی وجود دارد چون در شرایط زندگی در شهر بزرگی مانند تهران و یا در گستره ایران و سایر کشورها امکان گرفتن امضای کتبی سخت است و امضا کنندگان به صورت تلفنی یا با فکس یا ایمیل نامه ها را امضا می کنند . اما در مواردی مانند نامه مذکور ، نباید چنین اتفاقی می افتد و نامه به خاطر لحن تندی که در برداشته حتما باید به رویت امضا کننده می رسید زیرا بدیهی است که در مورد تحولات اخیر نظر اکثریت افراد این است که با پرهیز از خشونت و درشرایط حفظ آرامش به دنبال راهکار باشند. وقتی نامزد معترض انتخابات یعنی میرحسین موسوی معتقد است که باید شرایط عادی و آرامش به جامعه بازگردد و مردم را دعوت به آرامش می کند تا امکان سواستفاده و ایجاد خسارت برای مردم وجود نداشته باشد واز طریق ایجاد حزب و نهاد صاحب نام به دنبال مطالبات اصلاح طلبان باشند ، انتشارچنین نامه هایی با این عبارت ها صحیح نیست و درخواست بسیاری از روزنامه نگاران ، به کار گیری روش ها ی مسالمت آمیز واستفاده از ظرفیت های موجود و بدور از خشونت در هر مرحله ای از تاریخ تحولات سیاسی است و لازمه آن صبر وانتظار و همکاری دو جانبه است تا حرف یکدیگر را بشنویم و مطمئن شویم که بدون مشارکت همه افکار واندیشه هاو همه نیروهای موجود جامعه نمی توانیم رشدو توسعه اقتصادی وسیاسی جامعه را شاهد باشیم .

وی افزود : درچنین شرایطی پای بندی به قانون از هر دوطرف می تواند به بازگشت آرامش بیشتر به جامعه کمک کند و در چارچوب قانون و رافت اسلامی باید زمینه دلجویی از خسارت دیدگان وآزادی افراد فراهم آید و هر نوع فعالیت سیاسی باید در شرایط حفظ آرامش و پرهیز از خشونت باشد. در نتیجه چنین نامه ها وبیانیه هایی که با لحن تند منتشر می شود کمکی به بهبود شرایط نمی کند و تدوین کنندگان آن باید امضای افراد را به صورت کتبی و با مطالعه و رویت نامه توسط امضا کننده منتشر کنند.

وی تاکید کرد : عبارت ها و نامه ها و اظهار نظرهای تند تنها به ناآرام شدن جامعه منجر می شود.

این درحالی است که قاطبه روزنامه نگاران و اصلاح طلبان به دنبال روش های غیر خشونت بار هستند تا به جای فرصت سوزی ،امکانات و ظرفیت های قانونی را گسترش داده و به گونه ای عمل کنند که جامعه با حفظ آرامش، تحولات و مشارکت سیاسی را شاهد باشد . اما روش های غیر معمول و استفاده از امضای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی بدون اجازه کتبی آنها نباید عرف شود . به عبارت دیگر ، مشی روزنامه نگاران وفعالان سیاسی یک دست نیست و چنین نامه هایی باید نظر متوسط افراد و میانگین دیدگاه ها را در برداشته باشد و نمی توان لحن تند و عبارت های نامناسب را به عنوان دیدگاه همه امضا کنندگان اعلام کرد و بدون تردید منظور امضاکنندگان یکسان نیست و عبارت های تند را راهکاری برای حل مشکلات نمی دانند . امید است که در نامه ها وبیانیه هایی که بعدا منتشر می شود و ویژگی یک جامعه سیاسی ، بالنده و پویا است در نوشتن لحن نامه ها و اخذ امضاها دقت شود تا روش های نادرست عرف نشود وافراد متعادل و معتقد به روش های مسالمت آمیز به عنوان افراد خشن معرفی نشوند و پس گرفتن امضا نیز باب نشود .

وی با توصیه به فعالان سیاسی اظهار داشت: انتشار نامه ها و بیانیه ها علاوه بر لحن مناسبی که باید متناسب با دیدگاه متوسط فعالان سیاسی و اجتماعی داشته باشد به صبر و صرف زمان مناسب نیز نیاز دارد و اگر چند روز بیشتر هم زمان ببرد بهتر از این است که امضاکنندگان به لحن نامه ها و بیانیه ها انتقاد کنند و از مفاد آن اظهار تعجب کنند و امضای خود را تکذیب کنند .

همچنین افراد بسیار دیگری نیز خواستار پس گرفتن امضای خود شده اند و اعلام کرده اند که چنین نامه ای با دیدگاه آنها مغایر است. عده ای از امضا کنندگان نیز به خاطر رودرواسی هایی که با همکاران و دوستان خود دارند اعتراض خود را تنها در محیط کار اعلام کرده اند وهنوز حاضر به اعلام کتبی آن نشده اند .

در این خصوص خاطره وطن خواه در سایت خود می نویسد: درخبرها خواندم که برخی سایتها بیانیه ای با 340 امضا خطاب به دادستان تهران منتشر کردند که در کمال تعجب اسم من هم در این بیانیه بود.درحالی که اصلا روحم هم خبر نداشت که چنین بیانیه ای تهیه و منتشر شده است.من نمی دونم چه کسی این بیانیه ها را تهیه می کند اما روند اخلاقی کار این است که از کسی که می خواهد اسمش را پای بیانیه بگذارند،سئوال کنند.از طرفی این بیانیه ها به نوعی حقوقی هستند و بدون خواندن آنها نباید اقدام به امضای آن کرد.به همین دلیل صرف نظر از محتوای این بیانیه، ضمن انتقاد از چنین رویه ای اعلام می کنم که بنده خاطره وطن خواه از ابتدای سال جاری هیچ گونه بیانیه ای را امضا نکرده ام.

خرید لباس ترسناک روانخواه نياز به عمل جراحي ندارد

هافبك تيم فوتبال استقلال به دليل كشيدگي ليگامنت يك ماه از ميادين دور خواهد بود و نيازي به عمل جراحي ندارد.

به گزارش فارس و به نقل از سايت باشگاه استقلال، امين نوروزي مسئول كار پزشكي آبي پوشان با اشاره به مصدوميتي كه در ديدار استقلال برابر سايپا براي اميد رضا روانخواه رخ داد، اظهار داشت: پس از معاينات دقيق و بررسي تصاوير MRI زانوي چپ اين بازيكن كه تا شامگاه ديروز با همفكري متخصصان ادامه داشت، نهايتا مشخص شد روانخواه از اين ناحيه دچار كشيدگي ليگامنت داخلي شده است و براي درمان كامل به 4 هفته فيزيوتراپي نياز دارد.

به اين ترتيب روانخواه براي بهبود زانوي پاي چپ خود نياز به جراحي ندارد.

نوروزي همچنين با اشاره به اينكه زانوي پاي راست روانخواه كه سال گذشته مورد جراحي قرار گرفته بود، كاملا سالم است، افزود: با توجه به حضور روانخواه در كلينيك، معاينات معمول روي پاي راست اين بازيكن نيز انجام گرفت كه بررسي ها نشان از سلامت كامل زانوي راست روانخواه دارد و عمل جراحي سال گذشته اين بازيكن كاملا موفقيت آميز بوده است.

هافبك استقلال در نيمه اول ديدار اين تيم مقابل سايپا به دليل مصدوميت از ميدان خارج شد.

خرید لباس ترسناک وزیر: پیشنهادات کاری را بررسی می‌کنم

محمد مهدی زاهدی درباره حضور وی در امارات به عنوان سفیر کشورمان پاسخ روشنی نداد و گفت: پیشنهادات متعددی شده که در حال بررسی هستیم.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فعلا در دانشگاه تربیت مدرس مشغول فعالیت خواهم شد.

وزیر علوم دولت نهم در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه حضور در وزارت علوم در انتقال وی به دانشگاه تربیت مدرس دخیل بوده است، گفت: من هیچگاه نامه درخواستی برای خودم ارائه نکردم. دو رئیس دانشگاه نشسته اند و این تصمیم را گرفته اند.

خرید لباس ترسناک فسخ قرارداد نکونام و شجاعی با اوساسونا پس از درگیری در کلوب شبانه

باشگاه اوساسونا به دلیل درگیری جواد نکونام و مسعود شجاعی در یک کلوب شبانه قرارداد این دو بازیکن ایرانی را فسخ کرد.

به گزارش مهر، به نقل از سایت باشگاه اوساسونا، باشگاه اوساسونا روز گذشته تصمیم گرفت به دلیل درگیری دو بازیکن ایرانی خود جواد نکونام و مسعود شجاعی در یک کلوب شبانه به قرارداد آنها پایان دهد.

اعضای هیئت مدیره باشگاه اسپانیایی به اتفاق آرا این تصمیم را اتخاذ کردند. این کلوب شبانه در حومه پامپلونا قرار دارد.

تصویر صفحه اول وب سایت باشگاه اوساسونا که روز چهارشنبه به خبر فسخ قرارداد شجاعی و نکونام اشاره کرده بود

خبر حضور جواد نکونام و مسعود شجاعی در یک کلوب شبانه و درگیری در حالی برای دقایقی روی صفحه اول سایت باشگاه اوساسونا قرار گرفت که این دو بازیکن از جمله ورزشکاران بااخلاق فوتبال ایران هستند و چنین اتفاقی در مورد آنها بعید به نظر می رسید.

با این حال این خبر صبح روز چهارشنبه برای دقایقی روی صفحه اول سایت باشگاه اوساسونا قرار گرفت و لحظاتی بعد حذف شد.

در همین ارتباط فارس گزارش داد روابط عمومي اوساسونا از پاسخگويي در اين مورد خودداري كرده و حاضر به توضيح شفاف در اين خصوص نيست.

سايت هاي معتبر فوتبال اسپانيا و خبرگزاري هاي رسمي جهان هيچ اشاره اي به اين خبر نكرده اند.

خرید لباس ترسناک گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

جام جم
«با اجازه استاد!» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
1- سياست قواعد خود را دارد. البته كمي بي‌رحم است، پوست‌كلفتي هم مي‌خواهد و دنده‌اي پهن و گوشي شنوا براي شنيدن حرف‌هاي حق و ناحق.
حوزه سياست بيش از هر حوزه‌اي افراد را به پاسخگويي فرا مي‌خواند. چراهايش بسيار است و لغزش‌ها و شيب‌هايش خطرناك. صعودش پله‌پله و سقوطش آني است.

لذا اگر با استاد شجريان كه پيش از اين استاد آوازش مي‌خوانديم با زباني متفاوت سخن مي‌گويم از اين روست كه اين هنرمند كشورمان عزم سفر به عالم «سياست» را كرده است. بديهي است در اين عالم سخن از ساز و آواز، دستگاه ماهور و دشتي و … نيست.
و اين سخن نه از سبيل نقدي بر موسيقي، آهنگ و يا شعري است كه استاد خوانده و نه در تمجيد و نه در كوچك‌شماري تاثير محمدرضا شجريان در تاريخ موسيقي ايران. اين مختصر از زبان و قلم كسي جاري مي‌شود كه از آن زماني كه خود را شناخته با اين صدا دم‌خور و آشنا بوده است.

رسالت
«پايه‌هاي محکم براي مسئولان آينده کشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
توصيه‌هاي ده گانه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت ميثاق راهبردي رهبري و دولت دهم در4 سال آينده است.
دولت دهم مسئوليت‌هاي سنگيني بر عهده دارد. اين دولت علاوه بر اينکه بايد رويکردهاي اساسي دولت نهم را ادامه دهد موظف است قاعده هرم ساختاري و کارکردي دولتهاي آينده را بنا کند. حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار اعضاي هيئت دولت با اشاره به رسالتها و تکاليف شخص رئيس جمهور و دولت دهم فرمودند:“به گونه اي حرکت کنيد که اقدامات شما در فرصت4 ساله خدمت، پايه‌هاي محکمي براي مسئولان آينده کشور فراهم کند تا انشاءالله در همه زمينه‌ها حرکتي قوي تر از دولت نهم انجام شود.”

آفتاب يزد
«پرونده نامشروع پرونده سازان مشروع!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد:
اصرار سران فعلي دولت به متفاوت نشان دادن خود، آنان را تشويق كرد تا در نخستين روزهاي استقرار در مناصب دولتي، مباني دولت پيشين در مذاكرات هسته‌اي را زير سوال ببرند و اعلام كنند «در مذاكرات هسته‌اي، ضرورتي به اتكا بر سه كشور اروپايي يا قدرت‌هاي غربي وجود ندارد.» اين تلقي در واقع به معناي متوقف كردن مذاكراتي بود كه در زمان دولت پيشين با تروئيكاي اروپايي ـ فرانسه، انگليس و آلمان ـ به نمايندگي از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا صورت مي‌گرفت.

پس از آن، عبارت «نگاه به شرق» در ادبيات ديپلماتيك ايران به صورت عام و پرونده هسته‌اي به صورت خاص خود نمايي كرد. اما ديري نپاييد كه همان كساني كه در شرق نگاه سران دولت نهم به طرف آنها بود، در توافقي آشكار با آمريكا، نماينده اروپا ـ خاوير سولانا ـ را به عنوان طرف مذاكره خود با ايران معرفي كردند تا هم پرونده‌سازان در غرب از موضع خود عقب نشيني نكرده باشند و هم حرمت دولت جديد ايران را پاس بدارند.

كيهان
«اولويت‌هاي دولت دهم» يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد:
با تشكيل اولين جلسه هيات وزرا در حرم رضوي، عملا چرخ دولت دهم به گردش افتاد. اكنون عرصه خدمت و تلاش براي پيشرفت و آباداني كشور مجددا به روي احمدي نژاد و تيم جديدش گشوده شده است. مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بار ديگر به آرمان‌هاي انقلاب راي داده و حاكميت گفتمان امام و انقلاب را كه گفتمان دولت اصولگراست، برگزيدند.

مسائلي كه در جريان انتخابات، خصوصا بعد از اعلام نتايج اتفاق افتاد، نشان داد كه دشمنان نظام و دنباله‌هاي داخلي آنان مصمم بودند تا در جغرافياي جمهوري اسلامي، براي بار دوم دولت اصولگرا شكل نگيرد. همه مخالفان داخلي و خارجي بر آن بودند تا با انتخاب فردي به جز احمدي نژاد، علم اصولگرايي و عدالت خواهي را به زير كشند. اما با درايت و هوشياري مردم انقلابي كه همواره منويات رهبري را ملاك تشخيص خويش قرار مي دهند، دسيسه دشمنان راه به جايي نبرد و با مشاركت چشمگير در انتخابات و راي بالاي 25ميليوني، بار ديگر پرچم اصولگرايي و خدمت به مردم و نظام را بر دوش احمدي‌نژاد گذاردند.

اعتماد
«در دوره دوم دولت احمدي نژاد؛پيش بيني مشکلات اقتصادي» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم دکتر نادر هوشمنديارہ است كه در آن مي‌خوانيد:
مشکلات اقتصادي موجود کشورمان مانند تورم، بيکاري، فقر، دلالي و رانت جويي شدت خواهد گرفت. اين پرسش در افکار عمومي مطرح مي شود که دولت دهم براي حل اين مشکلات چه برنامه يي دارد. از طرف ديگر بيشتر مشکلات اقتصادهاي دولتي مانند اقتصاد ايران ناشي از تصميمات و مداخلات دولت در دادوستد خرد و کلان بازار و کسب و کار است. راه حل معضلات در اقتصادهاي دولتي به طور عمده در تصميم گيري‌هاي محتوايي است نه شکلي.

دولت بايد در تصميم گيري اقتصادي ناظر و کنترل کننده کلان منابع و ذخاير جامعه باشد و فضاي کسب و کار براي بخش تعاون و خصوصي را هموار و مهيا سازد. سوال اساسي اينجاست که چگونه مي توان از صاحبان قدرت که رکن اساسي آن دولت است انتظار داشت از خود لذت قدرت اقتصادي رفع اختيار کنند، آن هم در حوزه يي که حيات اجتماعي انسان‌ها به شدت به آن وابسته است؟ براي پاسخ به پرسش يادشده معمولاً توجيه اين مداخلات از طرف دولتمردان اين بوده که بخش تعاون و خصوصي در کشور ضعيف تر از آن است که بتواند در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي تکنولوژي محور و به ويژه در توليدات بزرگ صنعتي و کشاورزي که نيازمند سرمايه گذاري‌هاي گسترده است، فعاليت کند.

جمهوري اسلامي
«يادگار آقاي البرادعي!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست 5 روزه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين درحالي با سخنان محمد البرادعي آغاز به كار كرده كه از دو ويژگي برخوردار است . نخست آنكه يكي از محورهاي اين نشست 35 نفره كه در پشت درهاي بسته انجام مي شود به موضوع تحقيقات هسته اي ايران اختصاص دارد و ديگر اينكه اين اجلاس آخرين نشست فصلي آژانس است كه البرادعي بر كرسي رياست آن تكيه مي زند.
آنگونه كه بوق‌هاي تبليغاتي غرب مي گويند ادامه غني سازي اورانيوم در ايران و امتناع تهران از توضيح شفاف پيرامون ابعاد برنامه اي كه غربي‌ها از آن تحت عنوان برنامه نظامي هسته اي ايران نام مي برند از موضوعات بحث اين اجلاس است . محمد البرادعي هفته گذشته در آخرين گزارش خود درباره ايران كه بيستمين آن به شمار مي رود همچنان دوپهلو و اين بار نيز با نبش قبر 6 موضوع حل شده ميان ايران و آژانس ادعا كرد كه شيوه‌هاي محدودي در اختيار دارد تا بتواند راستي آزمايي مطالب ايران را تاييد كند.

دنياي اقتصاد
«رونق اقتصادي؛ دولت يا مردم؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت جديد در آغاز راه است و مردم و فعالان اقتصادي با وسواس و شايد نگراني، به آينده سياسي و اقتصادي كشور مي‌انديشند.
مهم‌ترين پرسش اقتصادي فعالان اقتصادي معمولا معطوف به وضع كسب وكار و توليد است. مردم عادي يا مصرف‌كنندگان نيز درباره قيمت‌هاي آينده مي‌پرسند. وزيران و مديران دولت جديد به ويژه آنان كه مسووليت‌هاي اقتصادي دارند، فعلا كار خود را با اميدواري آغاز كرده‌اند و برخي از آنها از حل مشكلات در چهار سال آينده خبر مي‌دهند.

در ميان سخناني كه در چند روز اخير از وزيران حوزه اقتصاد (صنايع، بازرگاني، مسكن و اقتصاد) شنيده شده، بارقه‌هايي از اميد به رويكرد علمي و پرهيز از سوق دادن اقتصاد به دام شعارهاي توده‌پسند قبلي ديده مي‌شود و اگر اين سخنان مقدمه اعمال همسنگ خود باشند، مي‌توان آن را به فال نيك گرفت؛ اما در كنار اين سخنان اميدبخش، اظهاراتي نيز شنيده مي‌شود كه از سنگيني سايه اقتصاد دستوري بر ذهن و زبان برخي مديران اقتصادي خبر مي‌دهد.

سرمايه
«تشخيص مصلحت وظيفه قانون يا دولت» عنوان سرمقاله روزنامه سرمايه به قلم اکبر ترکان است كه در آن مي‌خوانيد:
نحوه و ميزان عرضه بنزين در قالب سهميه بندي و آزاد موضوعي بود که پس از کش و قوس‌هاي فراوان در آخرين روزهاي سال 1387 در قالب قانون بودجه سال 1388 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. در قانون بودجه، قانونگذار به طور شفاف نحوه توزيع بنزين وارداتي و توليد داخلي را مشخص کرده که طبق آن دولت بايد 44 ميليون ليتر بنزين توليد داخل را به صورت يارانه اي، در قالب سهميه بندي عرضه کند. همچنين در اين قانون آمده است بنزين وارداتي بايد به صورت آزاد توزيع شود و هيچ گونه يارانه اي براي عرضه بنزين وارداتي در نظر گرفته نشده است.بنابراين هرگونه عملکردي خارج از چارچوب قانون بودجه سال 88، نقض صريح قانون است.

مردم سالاري
«استدلا ل جديد اقتصادي به سبک دولت احمدي نژاد» عنوان يادداشت روز روزنامه مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش نرخ تورم و گراني از جمله مسائلي بود که طي 4 سال گذشته طبقه‌هاي مختلف جامعه به خصوص اقشار متوسط و ضعيف را با مشکلا ت زيادي روبرو کرد. منتقدان دولت معتقد بودند که احمدي نژاد با سياست‌هاي اقتصادي اش، بيش از آن که به زيرساخت‌هاي پايدار کمک کند، با رشد نقدينگي در کشور، شرايطي فراهم کرده که از يک سو تورم افزايش مي يابد و از سوي ديگر توليد ضربه مي خورد.
بحران‌هاي اقتصادي از مهمترين انتقاداتي بود که تنها از سوي اصلا ح طلبان به احمدي نژاد و يارانش وارد نمي شد بلکه اصولگرايان غير دولتي نيز نسبت به مشکلا ت اقتصادي و افزايش تورم و گراني همواره به احمدي نژاد گلا يه مي کردند.
گراني آن ميزان براقشار مختلف مردم فشار آورد که حتي مراجع و علما نيز نسبت به اين وضع در مقاطع مختلف دولت احمدي نژاد، لب به انتقاد گشودند چرا که گراني از آن جمله مسائلي است که به صورت مستقيم با طبقات مختلف جامعه مربوط مي شود و نمي توان از فشار اقتصادي به مردم با آمار و ارقام عبور کرد.

خرید لباس ترسناک 8888 جایزه همراه اول در تولد امام رضا

همراه اول برای تقدیر از مشترکین خوش حساب خود، 8888 جایزه را بین مشترکین دائمی که صورتحساب شش ماهه اول سال 1388 را به موقع پرداخت کرده باشند، قرعه کشی می کند.

به گزارش پایگاه خبری مخابرات سلولی (ایسل)، شرکت ارتباطات سیار ایران به مناسبت ولادت با سعادت امام رضا (ع) –ثامن الائمه- که امسال مصادف است با تاریخ 88.8.8 ، در قالب «طرح ثامن»، 8888 جایزه نفیس را به آن دسته از مشترکین دائمی همراه اول که قبوض کارکرد سیم کارت خود را به موقع پرداخت کرده باشند، اهداء می کند.

گفتنی است: همراه اول در روز جهانی ارتباطات امسال نیز، قرعه کشی طرح «30 سیب سبز» -طرحی که به مناسبت 30 امین بهار آزادی و 30 میلیونی شدن مشترکانش اعلام کرده بود-، را برای مشترکین دائمی خوش حساب خود برگزار و طی آن، 6930 جایزه نفیس را به این دسته از مشترکین اهداء کرد.

خرید لباس ترسناک مصاف اردن با كويت و امارات

تيم ملي فوتبال اردن قبل از رويارويي با ايران در مرحله انتخابي جام ملت‌هاي 2011 آسيا بازي‌هاي دوستانه‌اي را برگزار مي‌كند.

به گزارش فارس، تيم هاي غرب آسيا با تدارك بازي‌هاي مختلف دوستانه براي شروع دوباره رقابت هاي انتخابي جام ملت هاي آسيا 2011 آماده مي شوند و اردن حريف ايران در گروه پنجم قرار است با امارات و كويت بازي كند.

اردني ها امروز در قاهره به مصاف كويت مي روند و 4 روز بعد به دبي پرواز مي كنند تا برابر امارات به ميدان بروند.

در گروهي كه ايران صدر نشين آن است اردن در رده آخر قرار دارد. روزهاي 23 آبان و اول آذر تاريخ رويارويي اين دو تيم خواهد بود.

كويت در همين مرحله با اندونزي 2 بازي رفت و برگشت دارد و امارات در بازي بعدي در گروه دوم با مالزي ديدار مي كند.

خرید لباس ترسناک الکس! شغلی برای من نداری؟

کمی بیش از یک سال پیش وقتی «کارلوس کرش» با دومین پیشنهاد بزرگ حرفه‌ای زندگی‌اش مواجه شد، برای تیم ملی پرتغال یک انتخاب درست و غیرقابل چشم پوشی به نظر می‌رسید.

به نوشته وطن امروز؛ او که پس از یک سال ناکامی با رئال مادرید به منچستریونایتد بازگشته بود تا کماکان در رکاب سرالکس باشد بار دیگر به یک ماموریت بزرگ فراخوانده شد، ماموریتی که به او اجازه می‌داد بالاخره از سرنوشت نفر دوم بودن بگریزد. هدایت پرتغال به جام‌جهانی بهانه‌ای مناسب برای ترک دیگر بار اولدترافورد به دست کارلوس کرش می‌داد.

آن زمان بسیاری از هواداران یونایتد از رفتن «کرش» نگران بودند ولی گذشت زمان نشان داد که نگرانی اصلی به سرنوشت شخص «کرش» مربوط می‌شود و نه من‌یو. آقای همیشه شماره 2، جمعی از بهترین ستاره‌های دنیای فوتبال را همچنان معطل صعود به جام‌جهانی 2010 نگاه داشته. آیا می‌توان جام‌جهانی آفریقای جنوبی را بدون «کریستیانو رونالدو»، «نانی»، «دکو»، «په‌په»، «تیاگو»، «مانیش»، «بوسینگوا»، «کاروالیو»، «کوارشما» یا «سیمائو» تصور کرد؟

جالب اینجاست که با گذشت یک سال از سوء هدایت کرش در پرتغال هیچ یک از این فوق ستاره‌ها علیه این مرد لب نگشوده‌اند و هنوز حاضر نشده‌اند وضعیت اسفبار پرتغال در گروهش را که در فاصله 3 بازی تا پایان مرحله گروهی مقدماتی جام‌جهانی 2010 با تنها 10 امتیاز از 7 مسابقه در جای چهارم (یعنی پایین‌تر از دانمارک، مجارستان و سوئد و بالاتر از امثال آلبانی و مالت) قرار گرفته به گردن سرمربی‌شان بیندازند. پرتغال با همه ستاره‌هایش شنبه‌شب در واپسین لحظات با خوش‌شانسی از شکست در ورزشگاه پارکن دانمارک گریخت.اما انگار «کرش» از سوی بازیکنانش مصونیتی بلاقید و شرط دریافت کرده و این به شخصیت دوست‌داشتنی او مربوط می‌شود.

یک سال و اندی پیش وقتی او اولدترافورد را ترک می‌کرد همه بازیکنان من‌یو که از کارکردن در کنارش لذت می‌بردند قطعاً از رفتنش خشنود نبودند. سرالکس فرگوسن هم ناراضی بود چون دوست و دستیار خوبش را از دست می‌داد، کسی که روحیه و اعتبارش به محیط باشگاه احساسی بین‌المللی می‌بخشید.

«فرگی» همچنان می‌دانست که دست‌کم یک چیز را مدیون کرش است، یعنی شخصی به نام کریستیانو رونالدو که فرگوسن در 18 سالگی با او امضا کرد و او تا سطح بهترین بازیکن جهان ارتقا یافت. ارائه داستان را از زبان خود «کرش» بخوانید: هر بار الکس و من درباره خرید کریستیانو و ریکاردو کوارشما بحث می‌کردیم من عقیده‌ام را با قدرت بیان می‌کردم.

می‌دانستیم که نمی‌توانیم هر 2 بال اسپورتینگ لیسبون را با هم بخریم و من به کریستیانو اطمینان داشتم. پس طبیعتاً وقتی من به رئال رفتم، او هدف جدید من بود، درست در صدر لیستی که به خورخه والدانو، مدیر ورزشی مادریدی‌ها دادم. اسپورتینگ جایی بود که من معمولاً سرمربی‌اش بودم. آنها از من خواستند تا با استفاده از نفوذی که بر الکس (فرگوسن) دارم یونایتد را به لیسبون بکشانم تا در افتتاحیه ورزشگاه جدیدشان «آلوالاده» که به منظور میزبانی یورو 2004 بازسازی شده بود شرکت کند.

بالاخره این بازی دوستانه بین اسپورتینگ لیسبون و منچستریونایتد سر گرفت و الکس هم از آن استقبال کرد. کریستیانو بازی فوق‌العاده‌ای انجام داد و اسپورتینگ 3-1 من‌یو را شکست داد تا الکس سرانجام تصمیمش را درباره او بگیرد».

کرش باید سریع اقدام می‌کرد اما سران رئال دست روی دست گذاشتند تا با توافقی به ارزش 12‌میلیون پوند رونالدو به اولدترافورد برود، جایی که او 3 عنوان قهرمانی لیگ برتر به انضمام لیگ قهرمانان را فتح کرد و در پایان فصل قبل وقتی او سرانجام به پایتخت اسپانیا کوچ کرد رئال مجبور شد با ریختن 80‌میلیون پوند یعنی حدود 7 برابر آن رقم اولیه به پای من‌یو، تنها به قیمت شکستن رکورد نقل و انتقالات، CR7 را به خدمت بگیرد.

کوارشما در همان حال با 5/4 میلیون پوند به بارسلونا رفت و با همان قیمت به پورتو رفت و بعد «ژوزه مورینیو» در یک خرید احمقانه او را با 15 میلیون پوند به اینترمیلان کشاند اما خیلی سریع او را به جرم عدم انضباط تاکتیکی بیرون انداخت و از نیم‌فصل دوم به چلسی قرض‌ داد. حالا هم که کوارشما دوباره از تبعید به سن‌سیرو بازگشته دست و پا می‌زند که بلکه چند دقیقه در ترکیب نرآتزوری قرار بگیرد اما چه خبر از خود كرش؟

مشکل اصلی کرش این بود که حرکتش را از سخت‌ترین خانه ممکن آغاز کرد. پرتغال درست یک سال پیش در ورزشگاه آلوالاده لیسبون 2-3 مغلوب قدرت دوباره سر برآورده دانمارک شد آن هم با گل دانیل یانسن در وقت‌های تلف شده اما بدتر از آن شکست تحقیرآمیز 2-6 مقابل برزیل بود که تیم را از نظر روانی از هم پاشید. بدین‌ترتیب چهارشنبه در بوداپست موعد ادای دین فراخواهد رسید.

ادای دین کریستیانو به کارلوس. کرش با کشف و معرفی رونالدو به فرگوسن بزرگ‌ترین لطف ممکن را در حق پسرک دهاتی اهل مادیرا کرد و حالا فوق‌ستاره ساکن مادرید سه 90 دقیقه فرصت دارد دین استادش را ادا کند و گرنه در صورت لیز خوردن امتيازهاي هر یک از 3‌بازی آینده شاید کرش مجبور شود با پیش شماره 0044 همراه با کد شهر منچستر و یک شماره 6 رقمی دیگر تماس بگیرد و بگوید: «سلام الکس! می‌دانم که تو مایک فیلان را ارتقا داده‌ای و دستیار خودت کرده‌ای و البته روشن است که روی «رنه میولنستین» هم نظر داری ولی شاید هنوز بتوانی یک شغل برای من دست و پا کنی!»

خرید لباس ترسناک بكام: ميلان، من‌سيتي، تاتنهام و چلسي خواهان من هستند

بازيكن انگليسي تيم لوس‌آنجلس گالاكسي از دريافت پيشنهادات متعدد تيم‌هايي از ايتاليا و بريتانيا خبر داد.

به گزارش فارس و به نقل از روزنامه ديلي‌تلگراف “ديويد بكام” گفت: همه مي‌دانند كه تمايل زيادي براي حضور و بازي در اروپا دارم. به اين خاطر باشگاه‌هاي اروپايي، بخصوص از كشورم مرتب به من پيشنهاد مي‌دهند.

هافبك 34 ساله اسبق منچستريونايتد، رئال مادريد و آ.ث ميلان كه از دو سال قبل در ايالات متحده آمريكا سرگرم فعاليت است، افزود: ميلان همچنان خواهانم شده است. آنها به من اطلاع دادند شرايط خيلي خوبي را برايم درنظر گرفته‌اند.

اين بازيكن كه با تيم كاليفرنيايي‌اش تا 31 دسامبر سال 2012 قرارداد دارد، ادامه داد: در كنار اين تيم، منچسترسيتي، تاتنهام و چلسي نيز به من پيشنهاد داده اند.