Skip to Content

شناسه : 30297759


دانش آموزان اردکاني موفق به کسب 40 رتبه زير هزار در کنکور سراسري سال 96 شدند.

به گزارش اردکان گويا؛ دانش آموزان اردکاني با کسب سه رتبه دو رقمي و 36 رتبه سه رقمي توانستند 40 رتبه زير 1000 را براي اردکان ثبت کنند.

اسامي اين دانش آموزان بدين شرح است:

 


آخرین عناوین آخرین عناوین