Skip to Content

شناسه : 34462711
رییس اداره بهزیستی شهرستان خبر داد


دکتر امیر ولی عضد زاده، بیان کرد: ۴ تیم اجتماع محور در محلات شهری و روستایی سطح شهرستان اردکان در زمینه کاهش اعتیاد در محیط های آموزشی و کار با مجوز اداره بهزیستی فعالیت می کنند.

به گزارش اردکان گویا؛ «دکتر امیر ولی عضدزاده» در طی گفت و گویی با قدس آنلاین با بیان این خبر، اظهار داشت: هدف از اجرای برنامه های اجتماع محور توانمند سازی مردم برای کنترل عوامل موثر بر سلامتی خود است.

وی، افزود: برنامه پیشگیری اجتماع محور ازاعتیاد، آموزش در سطوح مختلف جامعه و در کلیه محیط ها را شامل می شود که در این راستا شهروندان آموزش هایی را در زمینه پیشگیری از اعتیاد و نحوه برخورد با فرد معتاد و انواع شیوه های درمانی و نیز زمینه های برخورد با مشکلات و تعارضات وتاب آوری و اقتدار افزایی فرا می گیرند.

عضدزاده، تصریح کرد: برگزاری برنامه های فرهنگی، مسابقات فرهنگی و ورزشی و دوره های پیشگیری از اعتیاد از فعالیت هایی است که توسط اعضای تیم و تسهیل گران بهزیستی اجراء می شود.

این مقام مسئول، خاطرنشان ساخت: در سال گذشته یک هزار ۵۱۷ نفر دراردکان تحت پوشش برنامه اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد قرار گرفته اند.

عضدزاده در خصوص فعالیت های اجتماع محور، گفت: فعالیت های اجتماع محور رویکردی است که در آن به نقش عوامل محیطی و اجتماعی در افزایش کیفیت زندگی و بالا رفتن سطح ارتقاء کیفی و رفاه اجتماعی مردم توجه می شود.


آخرین عناوین آخرین عناوین