Skip to Content

شناسه : 22262374
علی سپهری :


علی سپهری مورخ و محقق برجسته اردکانی از کشف یک راه آب قدیمی در هامانه خبر داد .

به گزارش اردکان گویا ، علی سپهری مورخ و محقق برجسته اردکانی از کشف یک راه آب قدیمی در هامانه خبر داد .

وی گفت : طبق بعضی از اسناد، در گذشته آب شیرین از هامانه به خرانق منتقل می شده ولی مسیر آن نا معلوم بوده است که خوشبختانه اخیرا قسمتی از این مسیر در بین هامانه به خرانق کشف شده است .

سپهری ادامه داد: این راه آب یه صورت روباز و از جنس سفال ساخته شده بوده که در نوع خود در استان یزد بی نظیر است که با  خاکبرداری و یافتن ادامه مسیر علاوه بر این که بخشی ازتاریخ منطقه  روشن می شود ، می تواند مسیر جالبی برای گردشگری باشد . 

وی افزود : امید است مسئولین محترم  نسبت به  پی جویی و شنا سایی بیشتر این اثر ارزشمند تاریخی  اقدام نمایند.                          

تصاویر از مجتبی مومنی هامانه                                          


آخرین عناوین آخرین عناوین