Skip to Content

شناسه : 35245794
جهاد ادامه دارد؛


25 نفر از دانش آموزان بسیجی گروه شهید فهمیده شهرستان اردکان در اردوی جهادی شرکت کردند و به طراحی، نقاشی و رنگ آمیزی آموزشگاه های الزهراء هفتادر، فاطمیون و خیام عقدا پرداختند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛


آخرین عناوین آخرین عناوین