Skip to Content

شناسه : 35192319


به همت رییس اداره ی آموزش و پرورش شهرستان اردکان از دانش آموزان مدال آور اردکانی تیم دو و میدانی استان یزد در مسابقات ورزشی شهرکرد تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛


آخرین عناوین آخرین عناوین