Skip to Content

شناسه : 34188663


در طی مراسمی؛ با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه ی استان یزد و جمعی از مسئولین اردکان، از خادمان افتخاری طرح آرامش بهاری در سطح این شهرستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری فارس؛

13970126000852636594104207644576_13528_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104207644576_13528_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104224207495_15243_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104229676341_18865_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104235301959_69726_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104241552142_52747_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104270880618_64860_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104264942718_64992_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104258536553_29192_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104252754701_59514_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104247179384_24368_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104276194076_89961_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104281818390_56145_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104287287104_68077_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000852636594104293068517_65435_PhotoT.JPG (1050×700)


آخرین عناوین آخرین عناوین