Skip to Content

شناسه : 29878812


باد و گرد و خاکی که چهارشنبه شب بخش های عمده ای از استان یزد را در بر گرفت هر چند از سوی هواشناسی پیش بینی شده بود اما برای مردم استان و بویژه شهروندان یزدی غیر منتظره بود.

به گزارش اردکان گويا شدت گرد و خاک به حدی بود که شهروندان یزدی را غافلگیر کرد، رفت و آمد خودروها کندتر و به سرعت خیابانها خالی از جمعیت شد.
با این حال بنا به پیش بینی هواشناسی استان حدود 6 درجه از شدت گرما در این خطه کاسته شد.
باد و گرد و خاک که از دیشب در مناطق مرکزی یزد آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و بنا به پیش بینی هواشناسی استان تا اواخر امروز میهمان ناخوانده یزدی ها بویژه در شرق استان خواهد بود.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی یزد بیشترین سرعت باد در استان را به ترتیب بافق با 83 کیلومتر بر ساعت، ابرکوه با سرعت 68 کیلومتر بر ساعت و یزد و عقدا با سرعت 61 کیلومتر بر ساعت اعلام کرد.
محمد رضا شیرغلامی روز پنجشنبه به ایرنا گفت: هم اکنون دید افقی در تمام مناطق استان کاهش یافته و به زیر پنج کیلومتر رسیده ضمن آنکه دید افقی در شهر یزد در شب گذشته به زیر 500 متر رسید.
وی اظهار داشت: دمای بیشینه دیروز شهر یزد 42 درجه بود که امروز و فردا به 37 کاهش یافته و روز شنبه مجددا به 39 می رسد.
به گفته وی دیروز /چهارشنبه/ شهر یزد بعد از اهواز، گرم ترین مرکز استان کشور بود ضمن اینکه بافق با دمای 46 گرمترین روز خود در سال جاری را پشت سر گذاشت.
شدت گرما همه ساله در ماههای تیر و مرداد، طاقت مردمان سخت کوش کویر یزد را طاق می کند، باد و گرد و خاک نیز همه ساله در برخی روزها دشت یزد - اردکان را در بر می گیرد .

 ایرنا


آخرین عناوین آخرین عناوین