Skip to Content

شناسه : 17425775
دروغ به وقت ۲:۳۴ نصف شب!


با این حال آیا انتشار خبر تمام شدن یک روزنامه حدود 9 ساعت قبل از شروع توزیع آن معنایی جز دروغ و بی اخلاقی رسانه ای دارد؟

به گزارش اردکان گویا  به نقل از طلوع یزد، «در هفته ای که گذشت سید محمود دعایی کوشید تا با خبرسازی و کمپین بازی، سروسامانی به وضعیت وخیم روزنامه اطلاعات که این روزها با بحران مخاطب رو به رو است، بدهد.

یکی از رسانه های محلی یزد هم به دنبال موج سازی برای این کمپین بود؛ در اقدامی خارج از چارچوب، در ساعت ۲:۳۴ بامداد روز یکشنبه ۲۲ آذر خبر از اتمام روزنامه اطلاعات در کیوسک ها داد. و این در حالی بود که بار روزنامه اطلاعات در روز ۲۲ آذر ساعت ۱۱صبح به یزد رسید.

با این حال آیا انتشار خبر تمام شدن یک روزنامه حدود ۹ ساعت قبل از شروع توزیع آن معنایی جز دروغ و بی اخلاقی رسانه ای دارد؟»

 

 

شایان ذکر است هفته گذشته نیز آیت الله ناصری به چنین بی اخلاقی های برخی رسانه ها که اتفاقا مسبوق به سایقه هم هست اعتراض کرده و گفته بود:«برخی رسانه ها و روزنامه های محلی دروغ می نویسند و تهمت میزنند.»


آخرین عناوین آخرین عناوین