Skip to Content

شناسه : 24441525
رییس اداره ثبت و احوال اردکان:


نشست حلقه صالحین پایگاه بسیج کارمندی آیت الله خاتمی (ره) اردکان با موضوع افزایش نرخ رشد جمعیت، نیاز فوری و راهبردی امروز ما در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی شهرستان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا؛ نشست حلقه صالحین پایگاه بسیج کارمندی حضرت آیت الله سید روح الله خاتمی (ره) اردکان با موضوع افزایش نرخ رشد جمعیت، نیاز فوری و راهبردی امروز ما در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی شهرستان برگزار شد.

«جمال موتاب»، رئیس اداره ی ثبت و احوال شهرستان اردکان، دلایل عمده کاهش نرخ جمعیت را تغيير الگوي خانوادگي و راحت طلبی خانواده ها، افزايش هزينه هاي نگهداري و بزرگ کردن فرزندان، به دليل سياست هاي مصرف گراي اقتصاد بازار، شهرنشيني، اشتغال مادران و فردگرايي، توطئه غرب و سادگی ما، کم رنگ شدن باورهای دینی و سیاست رها شده کنترل جمعیت عنوان کرد.

این مقام مسئول در ادامه، عدم رشد و توسعه اقتصادي، پيري و بي نشاطي جمعيت، آسيب هاي اخلاقي و تربيتي، انقطاع نسل بشر را از پيامدهاي كاهش جمعيت دانست.

«دکتر امیر ولی عضد زاده»، رئیس اداره بهزیستی اردکان نیز با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند: ما اگر چنانچه با این شیوه ای که امروز داریم حرکت می‌کنیم پیش برویم، در آینده‌ ی نه چندان دور، یک کشور پیری خواهیم بود که علاج این بیماری پیری هم در حقیقت در دسترس نیست.

دکتر عضد زاده، افزود: در یک سناریوی متوسط، جمعیت کشور در سال 1430 به   94 میلیون می‌رسد که 18/7میلیون نفر از این افراد را جمعیت بالای 64 سال تشکیل می‌دهند؛ یعنی نزدیک به 20 درصد.

وی در پایان نیز، اظهار داشت: اگر بُعد متوسط خانوار ایرانی ثابت باشد، نزدیک به 26/8میلیون خانوار داریم که به هر 1/4 خانوار یک سالمند می‌رسد.


آخرین عناوین آخرین عناوین