Skip to Content

شناسه : 34335615
ماجدی اردکانی:


مدیر کل اردکانی تبار اداره استاندارد استان یزد، اذعان کرد: در سال «حمایت از کالای ایرانی»، کارگروه حمایت از کالای استاندارد ایرانی با اولویت تولیدات یزدی، تشکیل خواهد شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از یزدرسا؛ «محمد حسین ماجدی اردکانی» در این رابطه، افزود: با تشکیل کارگروه حمایت از کالاهای استاندارد یزدی، قصد داریم به نوبه خودمان در سطح این استان، شعار «حمایت از کالای ایرانی» را به عمل تبدیل کنیم و این مهم جز با فرهنگ سازی، به طریقی دیگرمیسر نمی شود.

وی، ادامه داد: محور این کارگروه نمایندگان اصحاب رسانه و سمن ها هستند که دیدگاه های اساتید دانشگاه و اهل فن را در زمینه ترویج کالای ایرانی براساس روش های علمی جامعه شناسی در جامعه ترویج می دهند.

این مقام مسئول، تصریح کرد: دعوت از خبرگان یزدی کشور واستماع و بررسی  دیدگاه های آنها را، طریق موثر دیگری برای ترویج کالاهای استاندارد تولید یزد می دانیم و باید با کارهای موثر و طبق شیوه های علمی اعتماد عمومی مردم را به تولیدات استاندارد استان بازسازی کنیم.

ماجدی اردکانی در پایان، گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته،در این راستا جامعه هدفی نیز انتخاب و طبق معیارهای علمی تاثیر کارهایمان را پایش می کنیم.


آخرین عناوین آخرین عناوین