Skip to Content

شناسه : 25182179
طنز/


اول از همه باید به این اشاره کنم که خود دانشجو شدن هم در این زمان کاری ندارد چه برسد به این که بخواهی دانشجوی نمونه باشی باید فراموش نکنی که کار نیکو کردن از پر کردن است تو وقتی توانستی خیلی راحت وارد دانشگاه شوی پس خیلی راحت هم میتوانی یک دانشجوی نمونه باشی!

اردکان گويا،
اول از همه باید به این اشاره کنم که خود دانشجو شدن هم در این زمان کاری ندارد چه برسد به این که بخواهی دانشجوی نمونه باشی باید فراموش نکنی که کار نیکو کردن از پر کردن است تو وقتی توانستی خیلی راحت وارد دانشگاه شوی پس خیلی راحت هم میتوانی یک دانشجوی نمونه باشی!
بهتر است تعریفی نیز از دانشجوی نمونه داشته باشم;دانشجوی نمونه کسی است که سر کلاس بسیار سوال کرده، کنفرانس داده و درب اتاق و چه بسا خانه ی استاد چمباتمه زده است و در حالت خیلی خوبش کمی نمره اش از بغل دستیش بالاتر است!
حال برای این که به این درجه رفیع علم و اجتهاد برسیم چه راه هایی را باید طی کنیم


اول از همه تیپ است!
شما باید تیپ یک پرفسور خالی فسور را داشته باشید! برای این کار داشتن یک عینک، ترجیحا ته استکانی از اوجب واجبات است!
بعد از تیپ باید به سراغ حس و حال پروفسوری رفت!
شما باید مانند انهایی که زیاد میفهمند و از آن طرف بوم افتادند با شنیدن فرمول و درس جدید دهانتان را با حالت مظلوم و سوالی باز کرده و بعد از اتمام صحبت های استاد با ناله بگویید: استاااااااد نفهمیدم!(البته در این راهکار باید فحش خورتان ملس باشد که اذیت نشوید)


راهکار بعدی داشتن کتاب های قطور متناسب با موضوع درستان است! شما باید این کتاب ها را از کتابخانه امانت گرفته و روی کلاسورتان قرار دهید و با استرس بین اتاق استادان در رفت و آمد باشید.(در این راهکار کمی شانه هایتان از حمل کتاب ها درد میگیرد ولی دانشجو نمونه شدن دردسر دارد دیگر)


راهکار بعدی و البته آخری گفتن و تکرار کلمه ی من نخواندم است! شما هر بار قبل ورود به سالن امتحانات در پاسخ به همکلاسی هایتان که میپرسند خوانده ای؟ باید بگویی نخواندم من هیچی نخواندم!(البته این روش در ترم های اول پاسخ داده و در ترم های آخر به علت این که نمره هایتان مانند یک دانشجو نمونه واقعی نشده، شخصیتتان لو رفته و تلاش شما برای این که خودتان را دانشجو نمونه نشان دهید به هدر رفته است)


آخرین عناوین آخرین عناوین