Skip to Content

شناسه : 31400508
با حضور عزاداران حسيني ؛


در مراسم عزاداری دهه دوم محرم در مسجد و حسینیه چهارده معصوم (ع) واقع در خیابان سعدی اردکان با رسیدن پرچم متبرک به حرم شریف و مطهر حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) دربین عزداران مردم و شرکتکنندگان در مراسم از وجود این بیرق متبرک بهره مند شدند.

به گزارش اردکان گويا؛ مراسم عزداری در مسجد و حسینیه چهارده معصوم(ع) اردکان با حضور عزداران و عاشقان به اهل بیت(ع) برگزار شد.
 پس از سخنرانی و مداحی، بیرق متبرک به حرم شریف و مطهر حضرت زینب(س) و حضرت رقیه (س) با دستان حاج نظر علی ثقفی پدر شهید محمدرضا ثقفی  در بین عزاداران گردانده شد و شرکت کنندگان در مراسم از وجود این بیرق متبرک بهره مند شدند.
بیرق متبرک به حرم حضرت زینب(س) و حصرت رقیه(س) به تازگی توسط مدافعین حرم اهل بیت (ع) شهرستان اردکان از جبهه های سوریه آورده شده است.

آخرین عناوین آخرین عناوین