Skip to Content

شناسه : 30828856


پيرمردي 91 ساله؛ 22 سال است به برگزاري هفتگي مجلس روضه خواني در خانه خود پرداخته است.

به گزارش اردکان گويا؛ حسین هاتفی هر هفته با پخت نذری در خانه خود برای خواهران مراسم روضه خوانی تشکیل می دهد. این مراسم هر دوشنبه در این خانه قدیمی برگزار می شود.

صاحب این خانه در مصاحبه با اردکان گویا گفت: حسنین(ع) همیشه منزلشان همانند مهمان خانه بوده است و من و همسرم نیز به تبعیت از امام حسن (ع) و امام حسین(ع) مراسمات مختلفی را در خانه برگزار میکنیم و از مهمانان با خوراکی های مختلف پذیرایی می کردیم. همسرم روضه خوان بود و در مراسمات خود می خواند،  بعد از وفات او به دلیل استقبال و پیگیری همسایه ها این مراسم ادامه پیدا کرد که با کراماتی که دیده ام همچنان ادامه خواهم داد.

وی در خصوص هزینه این مجالس گفت: برای مراسمات سعی کردیم تا بهترین خوراکی و پذیرایی را فراهم کنیم البته خیرات حاضرین و همسایه ها نیز همیشه کمک حال این مراسمات بوده است. با این که وضعیت اقتصادی خوبی ندارم اما هیچ وقت سفره امام حسین(ع) ساده نبوده و برکات آن هیچ وقت کم نشده است.

هاتفی در خصوص استقبال مردم گفت: حدودأ در هر مراسم صد زن و کودک حضور دارند وچون برخی مواقع جمعیت بیشتر ازاین حد ظرفیت منزل ام می شود برخی در راهرو ورودی منزل می نشینند که فرزندانم خجالت زده میهمانان مجلس می شوند. البته خانه بزرگ است اما برخی از اتاق هایم خرابه هستند و چون هزینه تعمیرآن را ندارم نمی توانم صاحبخانه خوبی باشم.

پیرمرد نیکوکار اظهار داشت : این مکان محل اجتماع و ذکر و دعا و روضه خوانی است و 22 سال است که ادامه داشته است، اما پله های پشت بامم به حیات متصل است و خانه های اطراف منزل ام خالی از سکنه که باعث شده برخی افراد شبانه دست به سرقت اسباب منزل، ظروف مسی و حتی وسایل آشپزی و حبوبات وبرنجی بزنند که قرار است در روز روزه خوانی پخت کنم، که امیدوارم مسئولین فکری به حال این وضعیت بکنند که دعای خیر بسیاری بدرقه راهشان می شود.

وی در پايان گفت: دوشنبه ها صبح هر یک از اقوام مسئولیتی را بر عهده می گیرد، تعدادی ظرف میشویند، تعدادی غذا درست می کنند و عده ای نیز فرش ها را پهن می کنند و بعد از مراسم نیز نوه ها و فرزندانم دور سفره ای خودمانی مینشینیم و خستگی فعالیت صبح را از تن به در می کنیم.

 

آخرین عناوین آخرین عناوین