Skip to Content

شناسه : 33974757
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:


سرپرست اداره کل حمل و نقل جاده ای استان یزد، گفت: پروژه بهسازی محور روستای حاجی آباد زرین شهرستان اردکان که اواخر شهریور به پیمانکار واگذار شده بود، پس از اتمام عملیات اجرایی، تحویل موقت شد.

به گزارش اردکان گویا؛ «سعید برازنده مقدم» در طی گفت و گویی با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: در این پروژه با توجه به بررسی دقیق و میدانی به عمل آمده، ارزیابی وضعیت و نوع روسازی محور، خرابی هایی موجود، نوع و شدت ترافیک عبوری، منابع مالی پیش بینی شده، اهمیت اجتماعی و ترافیکی منطقه و پس از تحلیل اقتصادی صورت گرفته و ارزیابی گزینه های مختلف، نهایتا طرح اجرای روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ انتخاب و جهت اجرا به فراخوان استعلام گذاشته شد.

وی، بیان کرد: در این پروژه حدود هشت کیلومتر از محور حاجی آباد زرین اردکان، در محدوده کیلومتر ۳۵ تا ۴۳، پس از آماده سازی بستر روسازی موجود، با هزینه ای حدود ۱.۹ میلیارد ریال، روکش آسفالت حفاظتی شد.

برازنده مقدم، عنوان کرد: با اتمام عملیات اجرایی مذکور، محدوده ‌بهسازی شده متناسب با نوع محور، در حال بهره برداری است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، تاکید کرد: بهسازی ادامه محور با همین روش در دستور کار سال ۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد قرار دارد و بر این اساس اسناد طرح بهسازی ادامه محور، تهیه و فرآیند برگزاری تشریفات مناقصه در حال انجام است.


آخرین عناوین آخرین عناوین