Skip to Content

شناسه : 32165779
پيشکسوت باستاني کار اردکاني گفت:


پیشکسوت این ورزش کهن گفت: ورزش باستانی، ورزش پرورش جسم و صیقل روح و روان است. وقتی وارد گود می شویم ذکر آغاز کار نام پروردگار و مولای متقیان حضرت علی(ع) و صلوات بر محمد مصطفی است.

به گزارش اردکان گویا؛ ورزش باستانی یکی از ورزش های اصیل ایرانی است که در عقاید دینی ما ریشه دارد و نام آن همیشه یاداور نوعی معرفت دینی همراه با آمادگی جسمانی است، ورزشی که در دوران جدید کمرنگ تر شده و کمتر به آن توجه می شود. اما هنوز مردانی هستند که در گود زورخانه ها میل میزنند و پهلوان نامیده می شوند. به سراغ یکی از این باستانی کارها رفتیم تا از این ورزش و زندگی او بیشتر بدانیم.

سید جلال پایدار دبیر بازنشسته آموزش وپرورش که در حال حاضر نیز مدیر موفق یکی از مدارس غیر انتفاعی شهرستان است که 67 بهار از زندگیش را پشت سر گذاشته ولی همچنان پویا و پرنشاط به ورزش باستانی پرداخته و بهترین ساعات زندگیش را در گود پهلوانی زورخانه رزم آور سپری کرده است. پایدار درحال حاضرتنها فرد باسابقه در ورزش پهلوانی اردکان است که همچنان به این ورزش ادامه می دهد.

این پیشکسوت ورزش باستانی در خصوص این ورزش گفت: من در گذشته در رشته فوتبال و تنیس روی میز قهرمان و نایب قهرمان شده بودم اما تنها رشته ای که توانستم ادامه دهم همین ورزش باستانی بود که از خردسالی تا کهنسالی خود را در آن سپری کردم.

وی در خصوص توجه شهروندان به ورزش باستانی افزود: خوشبختانه جوانان و شهروندان به این ورزش قدیمی ایران توجه خاص دارند و زورخانه هاي رزم آوران، شریف آباد و فرخنده در سطح شهرستان به فعالیت و پرورش ورزشکاران باستانی مشغول است.

پیشکسوت این ورزش کهن گفت: ورزش باستانی، ورزش پرورش جسم و صیقل روح و روان است. وقتی وارد گود می شویم ذکر آغاز کار نام پروردگار و مولای متقیان حضرت علی(ع) و صلوات بر محمد مصطفی است. در این ورزش تزکیه نفس و خودشناسی، تواضع و فروتنی را یاد می گیریم. هر کس مدتی را در این ورزش بگذراند روحیه ای لطیف و آرام پیدا خواهد کرد و سیره پهلوانی در او شکل می گیرد.

وی تاکید کرد: عموم مردم می توانند ازنزدیک به تماشای این ورزش بنشینند و روحیه جوانمردی، فتوت و مردانگي در رفتار ورزشکاران را از نزدیک ببینند.

پایدار در خصوص توجه مسئولین گفت: مسئولین در جشن ها و مناسبات خاص به این ورزش و ورزشکاران آن توجه گذرایی می کنند و بعد به فراموشی سپرده می شود.

وی افزود: بزرگترین مشکل زورخانه اردکان نبود مرشد است، در نبود مرشد ما حرکات ورزشی را با ذکر ائمه پیش میرویم که شاید در ایران بی مانند باشد که امیدوارم توجه خاصی برای تامین مرشد صورت گیرد.

باستانی کار اردکانی در خصوص مقامات کسب شده اردکان در این رشته گفت: از مقام هاي کسب شده این ورزش نیز می توان به کسب رتبه قهرمانی نوجوانان در کشور در رشته چرخ و مقام سوم کشوری  در رشته کباده در سال 94 اشاره کرد.

وی ادامه داد: من پیشرفتم را در این ورزش مدیون تشویق های خانواده ام و به ویژه همسرم هستم. در پایان این ورزش آنچنان شاد و سر زنده می شوم که این شادمانی برای خانواده ام نیز به اثبات رسیده است.

پیرمرد باستانی کار اردکانی در پایان با توصیه جوانان به حضور در این ورزش باستانی گفت: جوانان برای رسیدن به کمالات و معنویات در کنار علم آموزی به ورزش باستانی روی اورند تا در کنار تحصيل با روحیه ای پویا تر به پله های موفقیت راه پیدا کنند. همچنین از مسئولین میخواهم حمایت بیشتری از این ورزش به خصوص به پیشکسوتان آن داشته باشند.

وي با دو بيت شعر که سر لوحه زندگي ورزشکاران است مصاحبه خود را به پايان رساند.

گر بر سر نفس خود اميري مردي

گر بر دگري خرده نگيري مردي

 

مردي نبود فتاده را پاي زدن

گر دست فتاده اي بگيري مردي


آخرین عناوین آخرین عناوین