Skip to Content

شناسه : 34889378


مسابقات انتخابی کشوری کشتی آلیش (رده بزرگسالان) در شهر یزد برگزار شد که در طی این مسابقات؛ ورزشکاران اردکانی حاضر به مقام های خوبی دست یافتند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اردکان؛ در طی این مسابقات، ورزشکاران اردکانی به مقام های ذیل دست یافتند:

طاهره قانعی در وزن ۷۵ کیلو مقام اول

آرزو علیپور در وزن ۷۰ در مقام دوم

عارفه سرافراز در وزن ۷۵+ مقام دوم

فرزانه قانعی در وزن ۷۵- مقام دوم


آخرین عناوین آخرین عناوین