Skip to Content

شناسه : 34486704
در هفته پنجم لیگ استان یزد؛


در طی هفته پنجم از لیگ والیبال استان یزد، شهرداری مهردشت ابرکوه میدان را به حریف اردکانی خود واگذار کرد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از سرو ابرکوه؛ مسابقات هفته ی پنجم از لیگ والیبال استان یزد در شهرستان های مختلف استان برگزار شد.

هیات والیبال تفت با نتیجه 3 بر 1، تالی نوین بهاباد را در شهر خود شکست داد.

شهرداری مهردشت نماینده شهرستان ابرکوه در این دیدارها که در سالن مهراباد برگزار شده بود، آکادمی آرتاکاوا اردکان را با دست پُر در 3 ست پیاپی راهی خانه کرد.

آزادگان نعیم آباد نیز در خانه خود، با نتیجه 3 بر یک، از سد هیات والیبال بافق گذشت.


آخرین عناوین آخرین عناوین