Skip to Content

شناسه : 35641603


در راستای ارائه خدمات بیشتر، کسب رضایت ارباب رجوع و استفاده از ظرفیت های موجود، راه اندازی مجدد واحد گفتار درمانی در پلی کلینیک بیمارستان ضیایی شهرستان اردکان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش اردکان گویا به نقل از وب سایت شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان اردکان؛ یزدانی، مدیرپلی کلینیک بیمارستان ضیایی این شهرستان ضرورت راه اندازی این واحد را احساس نیاز آن در بین مراجعین و جلب رضایت شهروندان عنوان کرد.

وی، افزود: مراجعین می توانند با گرفتن شماره 31522071 در جهت هماهنگی قبلی، عصر روزهای دوشنبه ساعت 17 الی 20 مراجعه کنند.

مسئول پلی کلینیک در پایان، بیان داشت: با هماهنگی های صورت گرفته، در صورت افزایش تعداد مراجعین، روزهای ویزیت افزایش می یابد.


آخرین عناوین آخرین عناوین