Skip to Content

شناسه : 31544107


سخنرانی و تصمیم روزهای آینده ترامپ درباره برجام هیچ ارتباطی به قانون کاتسا و مسئله تروریستی خواندن سپاه ندارد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از  یزد رسا، سیدیاسر جبرائیلی در کانال تلگرام خود نوشت:

سپاه با قانونی در ردیف سازمان‌های تروریستی قرار گرفت که دوم آگوست(۱۱ مرداد) به تصویب رسید و دوم نوامبر(۱۱ آبان) اعمال تحریم‌های مورد نظر این قانون(CAATSA) آغاز خواهد شد.

سخنرانی و تصمیم روزهای آینده ترامپ درباره برجام هیچ ارتباطی به قانون کاتسا و مسئله تروریستی خواندن سپاه ندارد.

برجسته کردن سپاه در آستانه تصمیم ترامپ درباره برجام، ولو تحت عنوان حمایت از سپاه، نمی‌تواند یک اقدام صادقانه باشد؛ که اگر بود، یا باید در روز ۱۱ مرداد چنین موجی به راه می افتاد یا ۱۱ آبان.

به جد معتقدم این نمایش حمایت از سپاه یک پروژه فریب است. باید مراقب بود...

برخی می خواهند تصودیق (certify)  نشدن برجام توسط ترامپ را به سپاه مرتبط کنند.

انتهای یپام/س*


آخرین عناوین آخرین عناوین