Skip to Content

شناسه : 34488358
رئیس اداره بازرسی زندان های استان یزد:


رئیس اداره بازرسی اداره کل زندان های استان یزد که از بخش های مختلف موجود در زندان شهرستان اردکان بازدید می کرد، از اقدامات صورت گرفته در بخش های مختلف اصلاح و تربیت، تقدیر بعمل آورد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی زندان شهرستان اردکان؛ حسین سبزواری، رئیس اداره بازرسی زندان های استان یزد که به همراه مددی مقدم رئیس و همچنین جمعی از مسئولین زندان اردکان از بخش های مختلف این ندامتگاه بازدید می کرد، از اقدامات صورت گرفته در بخش های مختلف اصلاح و تربیت تقدیر کرد.

سبزواری همچنین در جلساتی مشکلات مددجویان را نیز بررسی کرد.

لازم به ذکر است که بازدید از اندرزگاه در حال ساخت سلامت زندان شهرستان اردکان، پایان بخش این بازدید بود.


آخرین عناوین آخرین عناوین