Skip to Content

شناسه : 34438730


رییس و جمعی از مسئولین اداره ی آموزش و پرورش اردکان از یکی از خیرین فرهنگی در این شهرستان عیادت کردند.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛ «محمد اشرفیان»، مدیر آموزش و پرورش به همراه معاون امور مالی و اداری این نهاد از خیّر فرهنگی حاج حسین کرامتی عیادت کرد.

این خیر بزرگوار هم اکنون در بستر بیماری به سر می برد.

وی به نمایندگی از ورثه مرحوم میرزا محمد کرامتی قطعه زمینی به مساحت 2750 متر به آموزش و پرورش شهرستان اردکان اهداء کرد.


آخرین عناوین آخرین عناوین