Skip to Content

شناسه : 29316884


محروم کردن نیمی از مردم از ورزش! عجبا ما این همه بانوی ورزشکار و قهرمان داریم که در همین اردکان به تمرین مشغول و مایه افتخارند و هر روز در سالن های مختلف ورزش می کنند، چطور به خاطر راه ندادن چند بانوی محترمی که از همراهان ورزشکاران بوده اند می توان نیمی از مردم را محروم از ورزش دانست؟!

به گزارش اردکان گويا، همه می دانند که اولین بار این دکتر احمدی نژاد بود که در دوره ریاست جمهوری اش صحبت حضور بانوان در ورزشگاه را مطرح نمود که با مخالفت و واکنش تند برخی مراجع عظام، مسولان امنیتی و توده متدین مردمی مواجه شد.

در آن موقع بزرگان و دلسوزان نظام بدون برخورد جناحی به خاطر رعایت مصالح و امنیت خود بانوان و همچنین رعایت قوانین شرع که بر تفکیک جنسیتی حداکثری تاکید نموده، همچنین وجود دستورالعمل قانونی با ایشان مخالفت کردند و سر وصدای موضوع تا حدودی خوابید. بعدها هر چند وقت یکبار این موضوع مطرح می شد اما هیچگاه مورد استقبال قرار نگرفت و اگر قانون جدیدی وضع نشده باشد، دستورالعمل به قوت خود باقی است و قانونا ورود بانوان به ورزشگاه در کنار آقایان ممنوع است. حال می بینیم برخی مسولان اردکان و از جمله فرماندار محترم که به شدت با احمدی نژاد مخالفند و در بسیاری از سخنرانی ها و اظهار نظرها بر دولت قبل انتقاد یا طعنه وارد می کنند، در این موضوع  احمدی نژادی شده و بر نظر ایشان پای می فشارند و این مایه شگفتی است!

 و شگفت تر استدلالهایی است که می اورند! محروم کردن نیمی از مردم از ورزش! عجبا ما این همه بانوی ورزشکار و قهرمان داریم که در همین اردکان به تمرین مشغول و مایه افتخارند و هر روز در سالن های مختلف ورزش می کنند، چطور به خاطر راه ندادن چند بانوی محترمی که از همراهان ورزشکاران بوده اند می توان نیمی از مردم را محروم از ورزش دانست؟!

امروز صحبت از دلسوزی برای بانوان است، خوب اگر بانوان عزیز در کنار آقایان به تماشا نشستند و در سایه فضای حاکم بر مسابقه چند متلک و حرف زشت نثارشان شد و دلشان سوخت و اشکشان جاری شد، چه کسی پاسخگوست؟

اگر در میان یا پایان مسابقه درگیری و دعوا پیش امد، چه کسی امنیت بانوان و دختران را تضمین میکند؟ آیا تردیدی وجود دارد که حفظ امنیت بانوان از آقایان مهمتر و حساس تر است؟!

آیا فرماندار محترم و برخی مسولان دیگر حاضرند همسر و دختر خود را در جمع آقایان با آن فضاهای خاص بنشانند تا بازی را تماشا کنند؟

روشن است که نمی توان یک مسابقه با فضای آرام و موارد استثنایی را ملاک تصمیم گیری قرار داد.

همه اینها به کنار! الان قانون وجود دارد و عمل به قانون وظیفه همه مسولان و از جمله مسولان ورزشی و فرماندار محترم است.

باید از زحمات نیروی انتظامی قدردان بود که در اجرای قانون پافشاری می کند و نه آن که انتقاد کرد و خدای نکرده تضعیف نمود. اگر امنیت نباشد و همین نیروهای عزیز انتظامی نباشند مسولان و ورزشکاران عزیز هم باید بساط خود را جمع کنند.

 


آخرین عناوین آخرین عناوین