Skip to Content

شناسه : 32748130
هشتک کاربران توئیتر با عنوان مطالبات سراسری؛


تلاش دشمنان کشور برای سوءاستفاده از مشکلات مردم و البته حضور به‌موقع مردم در صحنه و خنثی کردن آشوب‌ها، عواملی هستند که وظایف مسؤولین در همه قوا و نهادها را افزون می‌کنند.

به گزارش اردکان گويا به نقل از یزدرسا، هرچند به واسطه حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور، بساط اغتشاش و ناآرامی‌های اخیر نیز جمع شد. اما تردیدی نیست که این مسئله نمی تواند دلیلی باشد بر ندیدن واقعیت‌های جامعه و مطالبات اصلی مردم.

همچنین انحراف در مطالبات به حق مردم و تبدیل آن‌ها به اغتشاش و آشوب توسط نیروهای آموزش دیده ضدانقلاب، نباید دلیلی شود که مسؤولین مشکلات جامعه را نبینند.

اتفاقا تلاش دشمنان کشور برای سوءاستفاده از مشکلات مردم و البته حضور به‌موقع مردم در صحنه و خنثی کردن آشوب‌ها، عواملی هستند که وظایف مسؤولین در همه قوا و نهادها را افزون می‌کنند.

کاربران توئیتر با هشتگ مطالبات سراسری از مسؤولان خواسته‌اند که برای حل وفصل مشکلات مردم دست به کار شوند. در ادامه برخی از این توئیت‌ها را می‌بینیم:


آخرین عناوین آخرین عناوین