Skip to Content

شناسه : 34017483


به منظور افزایش توانمندی پرسنل زندان و نیروی انتظامی و هماهنگی با یگان امداد در هنگام حوادث غیر مترقبه از جمله آتش سوزی؛ مانور مشترک اطفاء حریق در زندان شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی زندان شهرستان اردکان؛ این مانور مشترک با همکاری پرسنل کادر و وظیفه زندان و نیروی انتظامی و با حضور یگان های امداد و نجات،اورژانس، آتشنشانی و اتفاقات برق، گاز و آب منطقه ای شهرستان اردکان در زندان این شهرستان برگزار و نیرو های شرکت کننده طرح اطفای حریق و تخلیه زندانیان به هنگام آتش سوزی را تمرین کردند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اردکان نیز با تاکید بر اهمیت برگزاری مانور و انجام برنامه های پیشگیرانه گفت: خوشبختانه پرسنل نیروی انتظامی اردکان آمادگی لازم را در برخورد با حوادث دارند و ما با تمرین این برنامه ها با کارکنان زندان می توانیم هماهنگی بیشتری داشته باشیم.

رئیس زندان اردکان نیز با تقدیر از کلیه نیروهای شرکت کننده در مانور، گفت: خوشبختانه مانور های مختلف با همکاری پرسنل نیروی انتظامی شهرستان، مامورین اتفاقات، اورژانس و آتشنشانی برگزار می شود و ما آمادگی لازم در مهار هرگونه اتفاق در زندان را داریم.

همچنین در این مانور زندانیان نیز آموزش های لازم را در خصوص تخلیه و کمک به همنوعان و جلوگیری از ازدحام در هنگام آتش سوزی در زندان فرا گرفتند.


آخرین عناوین آخرین عناوین