Skip to Content

شناسه : 34389838
خامسی هامانه تاکید کرد


مدیرکل اردکانی تبار دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، گفت: كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با تقويت مشاركت اجتماعي جوانان و نقش خود مراقبتي از فرزندان در كانون خانواده امكان پذير مي‌شود.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ «فخر السادات خامسي هامانه»، اظهار کرد: مشکلات و معضلات جوانان آن قدر گفته شده که  همه از جمله دولتی و غیر دولتی‌ها از آن خبردارند اما به طور کلی در حوزه اقتصاد، مهم ترین موضوع اشتغال جوانان است و در حوزه فرهنگی موضوع ازدواج جوانان اهميت بالايي دارد.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه اختصاص یافته به حوزه‌های مرتبط با جوانان در سال های اخیر، گفت: افزایش بودجه حوزه‌های مرتبط با جوانان حاکی از توجه دولت تدبير و اميد به این قشر است كه اقدامات خوبی نیز انجام شده است اما هنوز برنامه و سیاست گذاری دقیقی و منسجمي برای حل مشکلات جوانان در تمام بخش ها و نهادها وجود ندارد و اغلب اقدامات و کارهایی که در حوزه جوانان انجام می شود پراکنده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با تاکید بر اجتناب از اقدامات و سیاست های پراکنده در حوزه جوانان، افزود: باید در این زمينه برنامه ریزی دقیق و سیاست گذاری صحیح انجام شود و نقشه راهي در این حوزه براي نزديك شدن بیشتر به هدف و رفع مشکلات جوانان  تدوين شود.

خامسی هامانه در ادامه در خصوص نقش خانواده‌ها در رفع مشکلات جوانان،‌ تصریح کرد: امروزه خانواده‌ها از نقش خود مراقبتی نسبت به  فرزندان دور شده اند و اغلب حل مشکلات را به دولت واگذار می کنند و انتظار دارند دولت و نهادهای دولتی مشکلاتی که جوانان با آن درگیر هستند را حل کنند این در حالی است که در گذشته این خانواده‌ها مسئول حل مشکلات جوانان خود بودند.

وی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی  تقویت قدرت ارتباطی و افزایش مشارکت اجتماعی جوانان را ضروری دانست و بیان کرد: افزایش مشارکت های اجتماعی جوانان به دلیل این که نوعی تمرین ارتباط و تعامل با یکدیگر، مسئولان و اجتماع است،می‌تواند نقش بسیار تاثیرگذاری در حل مشکلات جوانان به دست خودشان داشته باشد چرا که خودشان با مشکلات آشنا شده و برای رفع آن تلاش خواهند کرد.

مدیر کل اردکانی تبار دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به افزایش فعالیت سازمان های مردم نهاد در سال های اخیر، گفت: سامان دهی و هدایت جوانان برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی  در جامعه تا حد زیادی آن ها را از آسیب‌های اجتماعی دور خواهد کرد اما اگر به حال خود رها شوند به راحتی جذب هر گروه و یا هر فعاليت مخربي می‌شوند.


آخرین عناوین آخرین عناوین