Skip to Content

شناسه : 35641959
سرداری اردکانی تاکید کرد


نشست شورای توسعه فعالیت های قرآنی یزد ویژه نهضت ملی حفظ جزء سی ام قرآن کریم با حضور مدیر کل و معاونان در محل سالن شهید ساداتی اداره کل آموزش و پرورش این استان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش یزد؛ دکتر دانافر، مدیرکل آموزش و پرورش استان در طی این نشست، اظهار کرد: نهضت ملی حفظ جزء سی یکی از اولویت های فعالیت های پرورشی در سال تحصیلی جدید است.

دانافر در ادامه در رابطه با اهمیت جایگاه قرآن و فعالیت در این زمینه مطالبی را بیان کرد.

همچنین علی سرداری اردکانی، معاون اردکانی تبار امور پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن خیر مقدم به اعضاء خواستار بسیج امکانات دستگاه های مرتبط برای اجرای این نهضت ملی شد.

لازم به ذکر است که در پایان هریک از اعضاء به بیان دیدگاه های خود پرداختند و موارد مهمی برای اجرای هر چه بهتر این طرح به تصویب رسید.


آخرین عناوین آخرین عناوین