Skip to Content

شناسه : 34911765
رییس زندان اردکان:


با حضور رئیس و جمعی از اعضای کمیته حل اختلاف ندامتگاه مرکزی شهرستان اردکان، جلسه رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اخذ رضایت در محل این زندان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از واحد روابط عمومی زندان شهرستان اردکان؛ با حضور رئیس و اعضای کمیته حل اختلاف ندامتگاه اردکان، جلسه رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اخذ رضایت در زندان برگزار شد.

رئیس زندان اردکان با تاکید بر اهتمام کامل اعضای این کمیته در برگزاری مستمر جلسات، فعالیت های کمیته حل اختلاف زندان را در رفع اختلافات خانوادگی و اخذ رضایت از شکات بسیار موثر دانست.

مددی مقدم همچنین در طی برپایی جلساتی به بررسی مشکلات برخی از خانواده های مددجویان پرداخت.


آخرین عناوین آخرین عناوین