Skip to Content

شناسه : 34500948
کارشناس ایستگاه سنجش آلودگی هوای استان یزد:


کارشناس ایستگاه سنجش آلودگی هوای استان یزد، گفت: کیفیت هوای شهرستان‌های اردکان و میبد تحت تأثیر ریزگردها قرار گرفته و غلظت ریز گردها در این مناطق به هشت برابر حد مجاز رسیده است.

به گزارش اردکان گویا؛ مناطق مختلف استان یزد میزبان طوفان گرد و خاک و هجوم ریزگردها بود که این موضوع به‌ شدت بر کیفیت هوا و دید افقی اثر گذاشت.

در همین رابطه کارشناس ایستگاه سنجش آلودگی هوای استان یزد در طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه وضعیت هوای استان یزد برای تمام گروه‌های سنی ناسالم و حساس است، گفت: غلظت ریزگردها در یزد به هفت برابر حد مجاز رسیده است.

سید مصطفی میرزاده، افزود: کیفیت هوای شهرستان‌های اردکان و میبد نیز تحت تأثیر ریزگردها قرار گرفته و غلظت ریز گردها در این مناطق نیز به هشت برابر حد مجاز رسیده است.


آخرین عناوین آخرین عناوین