عکس/کاسه گردونی روی نِی یا چوب در مجالس عروسی قدیم در هفتادر اردکان - نمایش محتوا - اردکان گویا
Skip to Content

شناسه : 29614505
اخبار تلگرامي؛


در رزمان گذشته در مراسم عروسي در روستاي هفتادر اردکان کاسه اي را روي ني گذاشته و مي چرخاندند که گاهي اين چرخاندن تا نيم ساعت به طول مي انجاميده است.


آخرین عناوین آخرین عناوین