Skip to Content

شناسه : 34336870
یادداشت و تحلیل روزنامه صبح یزد؛


ترکیب حوزه های انتخابیه استان یزد در طی دو دهه گذشته، متاسفانه به محلی برای مناقشات سیاسی و دلخوری های مردمی در بخش اعظمی از این استان تبدیل شده است.

به گزارش اردکان گویا به نقل از یزدرسا؛ روزنامه محلی «صبح یزد» در صفحه نخست شماره خود نوشت:

سالهاست که بخش عمده ای از جمعیت استان یزد از بی عدالتی در ترکیب حوزه های انتخابیه خود ناخرسند و ناراضی هستند اما صدایشان به مجلسی ها نمی رسد.

سالهاست که مردم شهرستان های بافق، مهریز، ابرکوه، خاتم و بهاباد، عدالت گم شده در این ترکیب را فریاد می زنند.

سالهاست مردم تفت که طی چند دوره گذشته، نامزد مورد تایید آنها پایش به مجلس نرسیده و هرگز هم نخواهد رسید فریاد بر می اورند و تحقق عدالت در ترکیب حوزه انتخابیه خود را خواستارند ولی کو گوش شنوا ؟!.

کدام عقل سلیم و منطق منصفی می پذیرد که اردکان که کمتر از صد هزار نفر جمعیت دارد یک نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشد و پنج شهرستان استان هم با حدود 250 هزار نفر جمعیت، یک نماینده در خانه ملت داشته باشند؟!.

بر اساس کدام فرمول و ایده ای، تفتی ها و میبدی ها باید مشترکا یک نماینده به مجلس بفرستند ؟ بر اساس کدام سنخیت یا مرز جغرافیایی؟!.

جمعیت میبد، دو برابر تفت است و هرگز فرد مورد تایید تفتی ها به مجلس راه نخواهد یافت همانطور که تاکنون هم راه نیافته است.

چرا باید چوب اختلاف اردکان و میبد که مرز مشترک جغرافیایی و حتی فرهنگی دارند را دیگر شهرستان های استان بخورند.

چرا شهرستان یزد که مرکز استان است و بیش از 600 هزار جمعیت دارد باید با اشکذر ادغام شود و یک نماینده داشته باشد و آنوقت اردکان هم به تنهایی یک نماینده ؟!.

نماینده حوزه انتخابیه پنج شهرستان استان چه گناهی کرده که باید مدام به پنج حوزه که از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی با هم اختلاف دارند سر بزند؟ مگر چقدر فرصت دارد و چند روز را در ماه، در حوزه خود هست؟ و اصلا آیا رسیدگی به پنج حوزه با 250 هزار نفر جمعیت امکان پذیر است؟.

**اصل داستان چیست؟
در سال 1378، حوزه انتخابیه استان یزد دستخوش تغییراتی شد به این شکل که تا آن زمان شهرستان های میبد و اردکان دارای یک نماینده مشترک، یزد و شهرستان صدوق (اشکذر فعلی) هم بطور مشترک یک نماینده و بقیه شهرستان های استان هم یک نماینده در مجلس شورای اسلامی داشتند.

اختلافات ریشه دار و قدیمی شهرستان های میبد و اردکان که گاهی به برخوردهای فیزیکی هم می انجامید منجر به ایجاد تغییراتی در حوزه های انتخابیه استان شد.

اردکان از میبد جدا و با بیش از 90 هزار نفر جمعیت به صورت مستقل دارای یک نماینده شد، تفت که هیچ سنخیت جغرافیایی و فرهنگی با میبد ندارد نیز بطور مشترک دارای یک نماینده شدند، شهرستان های یزد و صدوق هم با بیش از 600 هزار نفر جمعیت یک نماینده به مجلس فرستادند و چهار شهرستان دیگر استان هم با جمعیتی چند برابر جمعیت اردکان، دارای یک نماینده در مجلس شدند و اختلافات و اعتراضات در فضای سیاسی استان از همین جا آغاز شد.

مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی استان یزد در 18 سال گذشته به طرق مختلف، اعتراض خود را به این چینش حوزه انتخابات در استان اعلام کردند و معتقد بودند این ترکیب، بی عدالتی محض است ضمن آنکه عامل مستقل شدن اردکان را نفوذ برخی شخصیت های منتسب به این شهرستان و به عبارتی سیاسی می دانستند و می دانند.

مردم شهرستان تفت نیز که جمعیتش نصف شهرستان میبد است نیز به این ترکیب، اعتراض داشتند و معتقد بودند که فرد مورد نظر آنها هرگز به مجلس راه نخواهد یافت که البته تاکنون هم اینطور بوده و طی چند دوره گذشته، نامزد میبدی ها بعلت جمعیت بیشتر به مجلس راه یافته است.

در یکی دو سال گذشته که فضای مجازی به جمع خانواده رسانه ها اضافه شد، معترضان در این فضا به شیوه های مختلف، اعتراض خود را اعلام کردند که تاکنون هم ادامه دارد.

**گمانه زنی ها از ترکیب جدید حوزه ها؛ از چاله در آمدن و به چاه افتادن !!
اما اخیرا گمانه زنی هایی در مورد ترکیب جدید حوزه های انتخابیه استان یزد بر سر زبانها افتاده که گاها از سوی منابع مسوول هم اعلام می شود.

در این گمانه زنی ها و اظهار نظرها از چندین گزینه برای ترکیب احتمالی دور بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان یزد یاد شده که جای بررسی دارد.

تنها مزیت این ترکیب ها جدا شدن پنج شهرستان استان از یکدیگر در قالب دو حوزه با دو نماینده است که می تواند بخشی از مشکلات را حل کند .

اما چینش ترکیب سایر حوزه ها که قطعا یکی از آنها عملی خواهد شد از مستقل بودن دوباره شهرستان اردکان خبر می دهد و جالب آنکه حتی شنیده شده که قرار است میبد هم مستقل شود!!!!

تفت را همچون بچه سر راهی به یکی از حوزه های یزد یا دو شهرستان دیگر برای ایجاد یک حوزه (مجموعا سه شهرستان)محول می کنند.

گفته شده قرار است دو نماینده دیگر به مجموع نمایندگان اضافه شود که این جای امیدواری دارد اما قرار نبود از چاله به در آییم و در چاه بیفتیم !!!

با اضافه شدن دو نماینده که یک مورد آن قطعی است، طبیعتا باید ترکیب و چینش بهتری برای استان در نظر گرفته میشد نه آنچه گفته شد.

معلوم نیست چه اصراری هست که اردکان مستقل باشد و چرا استقلال میبد هم یکی از گزینه های احتمالی آنهاست؟!

استان یزد یک میلیون و 138 هزار نفر جمعیت دارد و دارای چهار نماینده در بهارستان است.

شهرستان های یزد و اشکذر با 600 هزار نفر (جمعیت فعلی)، دارای یک نماینده در مجلس هستند، میبد و تفت هم یک نماینده مشترک دارند، ضمن آنکه پنج شهرستان بافق، ابرکوه، مهریز، بهاباد و خاتم نیز با بیش از 250 هزار نفر (جمعیت فعلی) بطور مشترک یک نماینده در بهارستان دارند و اردکان هم با نزدیک به 100 هزار نفر جمعیت به تنهایی یک نماینده در مجلس دارد.

** انتظارات مردم استان
مردم استان و بویژه شهرستانهایی که بیش از همه متضرر شده اند چشم به بهارستان و نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی دارند تا ترکیبی عادلانه و البته بر اساس قانون، برنامه ریزی کنند.

آنها انتظار دارند ترکیب جدید حوزه ها عادلانه، منصف و به دور از اعمال نفوذ و زد و بندهای سیاسی باشد.


آخرین عناوین آخرین عناوین