Skip to Content

شناسه : 35752176
یکی از فرهنگیان اردکان در یادداشتی تاکید کرد


مخاطب ما آن دسته از رانندگان خودروهای شخصی هستند که در کمال امنیت و مسئولیت پذیری، کار ایاب و ذهاب دانش آموزان را بر عهده دارند و حساب آنان از عده اندکی که غیر مسولانه رفتار می کنند، جدا است.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ «محمد جواد عابدی» یکی از فرهنگیان شهرستان اردکان در طی یادداشتی، نوشت:

به دنبال اتفاق اخیری که در یکی از خیابان های شهر اردکان رخ داد و در آن یکی از دانش آموزان دبستانی دچار حادثه شد، داستان سرویس های سواری شخصی دانش آموزان، باز سر زبان ها افتاد.

اول اینکه این سواری شخصی ها که عمدتا رانندگان زن مسئولیت راندن آن را برعهده دارند سرویس مدارس نیستند.

این گونه خودروهای شخصی، سرویس رفت و برگشت چندین دانش آموزند که با هماهنگی اولیاء محترم، تدارک دیده شده است.

سرویس مدارس، لزوما با نظارت و برنامه ریزی مدیران مدارس و انجمن مدرسه و از طریق سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری تامین می شود که عمدتا از نوع مینی بوس هست.

دوم اینکه شاهدیم عده زیادی یک سواری شخصی خریده اند و گواهینامه ای اخذ نموده اند و با درج آگهی در ابتدای سال تحصیلی، تعدادی مشتری یومیه برای خود گرفته اند و هر صبح و ظهر در شهر تردد می کنند.

این حساسیت والدین است که باید در سپردن فرزندان خود به دست رانندگان مجرب و با خودروهای مطمئن همت گمارند که متاسفانه در برخی موارد چنین نمی بینیم.

نکته سوم اینکه متاسفانه پرداختن کرایه کمتر ظاهرا در اولویت خانواده هاست تا تامین امنیت فرزندانشان.

سپردن فرزندانمان به سواری های شخصی که گاهی تا 6 و 7 کودک و نوجوان را در یک سواری پراید جا می دهند چه تضمینی بر سلامت فرزندان ما دارد.

نکته چهارم، اهمیت ورود نیروی انتظامی به این مسئله است.

چرا اجازه تردد و سرویس دهی به رانندگان خودروهایی که بعضا هنوز یک ماه از تاریخ اخذ گواهینامه آنان نگذشته و بیش از ظرفیت درج شده در کارت خودرو دانش آموز سوار کرده اند داده می شود.

قدیم ها راننده تاکسی شدن شرایطی داشت باید چند سال از اخذ گواهینامه متقاضی تاکسی می گذشت اما امروزه چی؟ همه چی وارونه شده است.

شب گواهینامه ات صادر میشه و صبح میشی راننده خودروی ایاب و ذهاب 7 کودک و نوجوان در سطح شهر!.

و نکته آخر هم بی مبالاتی برخی از رانندگان خودروهای شخصی حامل دانش آموزان است که شاهد هستیم سرعت زیاد بسیاری از این خودروها واقعا ترس آور است.

عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نظیر رعایت حق تقدم، توقف در نقاط غیر مجاز، خلاف مشهود بسیاری از رانندگان خودروهای شخصی دانش آموز بر است.

گاهی می بینی یک خودرو پراید با سرعتی همچون میگ میگ در یک کوچه، بی توجه به تقاطع ها چنان طی طریق می کند که به گردش هم نمی رسی.

خوب که دقت می کنی چندین کودک دلبند خانواده هایشان را مسافر این مرکب می بینی که راهی مدرسه اند، باید تا اتفاق ناگوارری از آنچه روز سه شنبه گذشته شاهد بودیم نیفتاده چاره ای بیاندیشیم.


آخرین عناوین آخرین عناوین