Skip to Content

شناسه : 25992093


سرویس اصفهان به مشهد و مسیر برعکس آن هرروزه توسط شرکت های رجا و نورالرضا دایر می باشد. حال مسافران اردکان برای استفاده از این قطار باید هزینه اصفهان به مشهد و بالعکس را پرداخت نمایند و هیچ سهمیه ای برای ایستگاه اردکان در نظر گرفته نشده است.

اردکان گويا، با توجه به تردد قطار اصفهان مشهد در مسیر ریلی اردکان و عبور از ایستگاه راه آهن اردکان، شاهد استفاده مسافران اردکان و میبد از این قطار برای سفر به مشهد وبازگشت از این شهر زیارتی هستیم. نکته قابل توجه این که سرویس اصفهان به مشهد و مسیر برعکس آن هرروزه توسط شرکت های رجا و نورالرضا دایر می باشد. حال مسافران اردکان برای استفاده از این قطار باید هزینه اصفهان به مشهد و بالعکس را پرداخت کنند و هیچ سهمیه ای برای ایستگاه اردکان در نظر گرفته نشده تا از هزینه مسافران کاسته شود در حالی که با پیگیری های لازم می توان سهمیه ای را برای مسافران اردکانی در نظر گرفت. این پیشنهاد، پیشنهاد تازه ای نیست و قبلا توسط افراد مختلف به مسئولان محترم اردکان یادآوری شده است ولی نیازمند پیگیری است. تجربه ثابت کرده با پیگیری و سماجت میتوان هر غیرممکنی را ممکن ساخت.

در این پیگیری ها نقش مردم هم بسیار مهم است و مرتب باید از مسئولان بخواهند تا این مهم انجام شود چرا که یک نفع جمعی و همگانی است و متأسفانه ما عادت داریم تنها منافع فردی خودمان را دنبال کنیم. از آنجا که مردم محترم شهرستان میبد نیز از این قطار برای رفت و آمد به مشهد استفاده می کنند و یا می خواهند استفاده کنند پیشنهاد می شود نماینده محترم شهرستان میبد با نماینده محترم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی به همراه فرمانداران محترم دو شهرستان به جد پیگیر این قضیه باشند تا با هزینه ای کمتر سفری نسبتا ایمن برای مسافران و زائران رضوی رقم بخورد. 

 

محمد مهدی زاده


آخرین عناوین آخرین عناوین