Skip to Content

شناسه : 35245553
خامسی هامانه مطرح کرد


مدیر کل اردکانی تبار دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، سلیقه‌ای و جزیره‌ ای عمل کردن را آفت حوزه اجتماعی و خانواده دانست.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری فارس؛ «فخرالسادات خامسی‌هامانه» در طی جلسه کارگروه ازدواج استان یزد که در محل سالن شهید موحدین استانداری یزد برگزار شد، گفت: در واقع متأسفانه نه تنها در استان یزد در حوزه اجتماعی به ویژه خانواده سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل می‌‎شود؛ بلکه در سطح کشور نیز این نگاه وجود دارد که این اقدامی بسی اشتباه است و در این راستا بایستی بیش از بیش توجه کرد.

وی با اشاره به اهمیت طرح ارائه شده در خصوص خانواده با عنوان طرح شش محوری سامان در این جلسه در استان یزد، اظهار داشت: در این راستا نقشه راه از اهمیت خاصی برخودار است و در این زمینه بایستی اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد و با توجه به اینکه این طرح پروژه‌محور است؛ لذا بایستی توجه کرد که در این طرح فقط نگاه مهندسی کفایت نمی‌کند؛ بلکه نگاه فرهنگی در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخودار است.

مدیر کل اردکانی تبار دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با بیان اینکه تکرای شدن فعالیت‌ها در طرح فوق نوعی آسیب است، تصریح کرد: در واقع در حوزه اجتماعی و فرهنگی استان یزد این معضل وجود دارد؛ کمااینکه این معضل کل کشور را دربرگرفته است که در این راستا نیازمند یک برنامه‌ریزی  بر پایه منسجم ساختن فعالیت‌ها در حوزه اجتماعی و فرهنگی هستیم.

خامسی‌هامانه با تاکید بر اینکه طرح شش محوری سامان در استان یزد طرحی بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: در حقیقت اگر این طرح در استان یزد اجرایی شود، قطعا اقدامی ماندگار برای استان یزد تلقی می‌شود و دارای تاثیراتی بسیار زیادی است؛ گرچه این اجرایی شدن این طرح اقدامی بسیار سخت است.

این مقام مسئول با بیان اینکه روان‌سازی عملیات و هماهنگی‌سازی ادبیات در این طرح بسی اقدامی دشوار است، عنوان کرد: در واقع ضرورت دارد تا دستگاه‌های مربوطه در حوزه اجتماعی استان در حوزه کاری خود در این راستا عمل کنند تا تداخل کاری در حوزه اجتماعی استان بیش از بیش کاهش یابد.

وی، مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده در سطح کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی را شورای اجتماعی کشور برشمرد و تاکید کرد: اگر طرح شش محوری سامان در این شورا مصوبه بگیرد، قطعا قدم بزرگی در حوزه فرهنگی و خانواده استان محسوب می‌شود و در واقع اگر این طرح در آن شورا مصوبه نگیرد، اقدامی نشدنی برای استان محسوب می‌شود.


آخرین عناوین آخرین عناوین